Vincentiusvereniging Vlijmen

werkzaam in de gemeente Heusden

Wie zijn wij?

De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie die, uitgaande van het gedachtegoed van Vincentius a Paulo, op wil komen voor de kwetsbaren in onze samenleving. De vereniging maakt deel uit van een internationale organisatie waar directe en persoonlijke hulp centraal staat. De Vincentiusvereniging bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.

Wat doen wij?

De activiteiten van de Vincentiusvereniging Vlijmen strekken zich uit over de gehele gemeente Heusden en betreffen:

  • hulp bieden bij acute financiële en materiële nood, die op dat moment niet verholpen kan worden door andere instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties. Alle verzoeken om hulp worden uiterst zorgvuldig en discreet behandeld.
  • ondersteunen van lokale projecten.
  • organiseren van een jaarlijkse boekenmarkt.
  • het runnen van een Vincentiuswinkel.

Naast lokale hulpverlening ondersteunt de Vincentiusvereniging ook internationale projecten.

Hulp aanvragen?

Voor hulpaanvragen is de Vincentiusvereniging als volgt te bereiken:
– telefonisch: 06-13753058 of 06-12695885
– email naar: amcebrandts@hotmail.com of naar lies.vaneggelen@kpnplanet.nl
– via dit contactformulier

Boekenmarkt en Vincentiuswinkel

Boeken voor de boekenmarkt kunnen het hele jaar door ingeleverd worden bij de Vincentiuswinkel aan de Grotestraat 138a te Drunen.
Daarnaast kunt u schone, bruikbare en verkoopbare spullen afstaan tbv ons werk. Inleveren kan in de loods bij de winkel. Wat we kunnen gebruiken ziet U op de winkelpagina.
Het telefoonnummer van de winkel is 06-12703522 (alleen tijdens openingstijden).
Zie voor de inlever- en openingstijden de winkelpagina.

Ons werk steunen?

Wilt U ons werk steunen dan kan dat door het storten van uw gift op bankrekeningnummer:
NL 48 RBRB 0929 0107 52 t.n.v. Vincentiusvereniging Vlijmen
De Vincentiusvereniging heeft een ANBI status. Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

De 31e boekenbeurs is een feit. Met 982 bezoekers en een opbrengst van € 11.030,- werden twee nieuwe records behaald. Complimenten aan alle vrijwilligers die deze boekenbeurs tot een succes hebben gemaakt.

    

Benieuwd naar onze Facebookpagina: klik hier

IEDER MENS TELT

Zien

Zie de acute nood
in je omgeving

Bewogen worden

Wordt geraakt door
wat je in je omgeving
ziet

In beweging komen

Probeer er iets
aan te doen

Op 22 oktober 2017 was er een gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers van de Vincentiuswinkel en de leden van het bestuur van de winkelstichting en van de vereniging. De bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door enkele sponsoren, zoals de parochie Augustinus voor het beschikbaar stellen van een zaaltje, bakker Allard Jacobs die het gebak en brood beschikbaar stelde, Dries van Delft die een heerlijke saté met Chinese rijst aanbood en vishandel Harold Paridaens, die o.a. de heerlijkste haringen heeft geleverd. Veel dank aan deze sponsoren. 

 

 

 

In een prettige sfeer konden de vrijwilligers en de bestuursleden van gedachte wisselen over hun activiteiten voor de Vincentiuswinkel en de Vincentiusvereniging.

 

Voor een fotoverslag: klik hier (beveiligde pagina) 

 

Cheques uitgereikt door de Vincentiusvereniging in Heusden

 

Op 22 september 2017 heeft onze Vincentiusvereniging aan 10 projecten cheques mogen uitreiken. Hieronder waren ook projecten in het buitenland. De projecten waren voorgedragen door de leden van onze Vincentiusvereniging. Tijdens een geanimeerde bijeenkomst werden de cheques uitgereikt door voorzitter Piet van Oorschot. Wethouder Margo Mulder (o.a. met de portefeuille terugdringen armoede, sociale zaken, vluchtelingenbeleid e.d.) was als speciale gast aanwezig. Zij sprak haar bewondering uit voor het werk dat door de vele vrijwilligers van de Vincentiusvereniging  werd gedaan en dat tot o.a. dit resultaat heeft geleid. Na de uitreiking was het een gezellig samenzijn. Meer info.

 

Bezoek onze winkel voor kinder-, baby-, dames- en herenkleding, tassen en schoenen, speelgoed, puzzels, boeken, huishoudelijke artikelen, glaswerk, snuisterijen etc. etc.

 

Het telefoonnummer van de winkel is 06-12703522 (alleen tijdens openingstijden).
Doneren

Als u ons werk wilt ondersteunen met een financiële bijdrage dan kan dat door het overmaken van uw gift op

bankrekening NL 48 RBRB 0929 0107 52 t.n.v. Vincentiusvereniging Vlijmen

Omdat wij een ANBI stichting zijn, is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hartelijk dank.

 

Op 18 april 2017 kwamen de leden van de Vincentiusvereniging te Heusden bijeen voor de eerste algemene ledenvergadering.

Tijdens de bijeenkomst, die zeer geanimeerd verliep, kregen de leden de gelegenheid mee te denken over het beleid van de vereniging.

Het bestuur vergaderde kort voor de vergadering nog eens extra om goed voorbereid de algemene vergadering in te gaan.
Na afloop van de vergadering was er een gezellig samenzijn. Daarmee was de eerste echte ledenvergadering van de Vincentiusvereniging een feit.

Op 12 januari 2017 was er een vrijwilligersavond voor de vrijwilligers van de jaarlijkse boekenbeurs. Het was een geanimeerde avond, waarop kon worden teruggekeken op een geslaagde 30e boekenbeurs.
Ook was er gelegenheid om suggesties voor verbetering te doen voor de komende boekenbeurs die in het najaar van 2017 wordt gehouden.
Uiteraard was er ruimte om met elkaar te buurten bij een glaasje en een hapje.

Record opbrengst voor jubilerende Boekenbeurs Vincentiusvereniging Vlijmen!

Op 29 en 30 oktober 2016 vond onder een stralende herfstzon de 30e Boekenbeurs plaats van de Vincentiusvereniging Vlijmen. Deze boekenbeurs is een niet dsc04981meer weg te denken jaarlijks evenement dat door de inzet van vrijwilligers van de vereniging al vele jaren gestalte krijgt op het terrein van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. De beurs werd op zaterdag geopend door wethouder Van Engeland van de gemeente Heusden.

Dat deze boekenbeurs door velen gewaardeerd wordt bleek ook weer deze keer: 942 personen bezochten de beurs: een record wat betreft het bezoekersaantal. Het was goed toeven voor de boekenliefhebber tussen de tienduizenden boeken. Diverse boekfanaten bezochten op beide dagen de beurs!

07-dsc05117De Vincentiusvereniging is uitermate blij met de recordopbrengst: ruim €10.000. De vereniging besteedt de opbrengst van haar activiteiten aan het verlenen van steun aan personen en gezinnen in de samenleving die vaak in uiterste nood bij de vereniging aankloppen. De Vincentiusvereniging wil pal staan voor mensen in acute nood, hen een steun in de rug geven, bemoedigen en weer op weg helpen.

Voor meer informatie over de activiteiten van de Vincentiusvereniging Vlijmen, die de gehele gemeente Heusden als werkgebied heeft, klik hier.

Dank aan:

en vele anderen voor hun bijdragen!

logo blauwgeel
Print
Print
samlogo
logovdrusch