Vincentiusvereniging Vlijmen

werkzaam in de gemeente Heusden

De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie die, uitgaande van het gedachtegoed van Vincentius a Paulo, op wil komen voor de kwetsbaren in onze samenleving. De vereniging maakt deel uit van een internationale organisatie waar directe en persoonlijke hulp centraal staat. De Vincentiusvereniging bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.

De activiteiten van de Vincentiusvereniging Vlijmen strekken zich uit over de gehele gemeente Heusden:

  • hulp bieden bij acute financiële en materiële nood, die op dat moment niet verholpen kan worden door andere instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties. Alle verzoeken om hulp worden uiterst zorgvuldig en discreet behandeld.
  • ondersteunen van lokale projecten.
  • organiseren van een jaarlijkse boekenmarkt.

Naast lokale hulpverlening ondersteunt de Vincentiusvereniging ook internationale projecten.

Voor hulpaanvragen is de Vincentiusvereniging als volgt te bereiken:
– telefonisch: 06-13753058 of 06-12695885
– email naar: amcebrandts@hotmail.com of naar lies.vaneggelen@kpnplanet.nl
– via dit contactformulier

Boeken voor de boekenmarkt kunnen het hele jaar door ingeleverd worden bij de Vincentiuswinkel aan de Grotestraat 138a te Drunen (tel: 06-12703522). Zie voor de inlevertijden de winkelpagina.

Bankrekeningnummer:
NL 48 RBRB 0929 0107 52 t.n.v. Vincentiusvereniging Vlijmen

De Vincentiusvereniging heeft een ANBI status.

Nu alle soorten tassen (niet alleen de afgebeelde) voor slechts € 2,- per stuk!!

Voor openingstijden: zie de winkelpagina

IEDER MENS TELT

Zien

Zie de acute nood
in je omgeving

Bewogen worden

Wordt geraakt door
wat je in je omgeving
ziet

In beweging komen

Probeer er iets
aan te doen

Bezoek onze winkel voor kinder-,baby-, dames- en herenkleding, tassen en schoenen,
speelgoed, puzzels, boeken, huishoudelijke artikelen, glaswerk, snuisterijen etc. etc.

Doneren

Als u ons werk wilt ondersteunen met een financiële bijdrage dan kan dat door het overmaken van uw gift op

bankrekening NL 48 RBRB 0929 0107 52 t.n.v. Vincentiusvereniging Vlijmen

Omdat wij een ANBI stichting zijn, is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hartelijk dank.

 

Op 18 april 2017 kwamen de leden van de Vincentiusvereniging te Heusden bijeen voor de eerste algemene ledenvergadering.

Tijdens de bijeenkomst, die zeer geanimeerd verliep, kregen de leden de gelegenheid mee te denken over het beleid van de vereniging.

Het bestuur vergaderde kort voor de vergadering nog eens extra om goed voorbereid de algemene vergadering in te gaan.
Na afloop van de vergadering was er een gezellig samenzijn. Daarmee was de eerste echte ledenvergadering van de Vincentiusvereniging een feit.

Op 12 januari 2017 was er een vrijwilligersavond voor de vrijwilligers van de jaarlijkse boekenbeurs. Het was een geanimeerde avond, waarop kon worden teruggekeken op een geslaagde 30e boekenbeurs.
Ook was er gelegenheid om suggesties voor verbetering te doen voor de komende boekenbeurs die in het najaar van 2017 wordt gehouden.
Uiteraard was er ruimte om met elkaar te buurten bij een glaasje en een hapje.

Record opbrengst voor jubilerende Boekenbeurs Vincentiusvereniging Vlijmen!

Op 29 en 30 oktober 2016 vond onder een stralende herfstzon de 30e Boekenbeurs plaats van de Vincentiusvereniging Vlijmen. Deze boekenbeurs is een niet dsc04981meer weg te denken jaarlijks evenement dat door de inzet van vrijwilligers van de vereniging al vele jaren gestalte krijgt op het terrein van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. De beurs werd op zaterdag geopend door wethouder Van Engeland van de gemeente Heusden.

Dat deze boekenbeurs door velen gewaardeerd wordt bleek ook weer deze keer: 942 personen bezochten de beurs: een record wat betreft het bezoekersaantal. Het was goed toeven voor de boekenliefhebber tussen de tienduizenden boeken. Diverse boekfanaten bezochten op beide dagen de beurs!

07-dsc05117De Vincentiusvereniging is uitermate blij met de recordopbrengst: ruim €10.000. De vereniging besteedt de opbrengst van haar activiteiten aan het verlenen van steun aan personen en gezinnen in de samenleving die vaak in uiterste nood bij de vereniging aankloppen. De Vincentiusvereniging wil pal staan voor mensen in acute nood, hen een steun in de rug geven, bemoedigen en weer op weg helpen.

Voor meer informatie over de activiteiten van de Vincentiusvereniging Vlijmen, die de gehele gemeente Heusden als werkgebied heeft, klik hier.

Dank aan:

logo blauwgeel     Print     Print      samlogo      logovdrusch

en vele anderen voor hun bijdragen