Vincentiusvereniging Vlijmen

werkzaam in de gemeente Heusden

Voor de winkel: bel 06-12703522 of ga naar winkel
Lees anders verder op deze pagina.

 

 

 

 


Wie zijn wij?

De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie die, uitgaande van het gedachtegoed van Vincentius a Paulo, op wil komen voor de kwetsbaren in onze samenleving. De vereniging maakt deel uit van een internationale organisatie waar directe en persoonlijke hulp centraal staat. De Vincentiusvereniging bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.

Wat doen wij?

De activiteiten van de Vincentiusvereniging Vlijmen strekken zich uit over de gehele gemeente Heusden en betreffen:

  • hulp bieden bij acute financiële en materiële nood, die op dat moment niet verholpen kan worden door andere instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties. Alle verzoeken om hulp worden uiterst zorgvuldig en discreet behandeld.
  • ondersteunen van lokale projecten.
  • organiseren van een jaarlijkse boekenmarkt.
  • het runnen van een Vincentiuswinkel.

Naast lokale hulpverlening ondersteunt de Vincentiusvereniging ook internationale projecten.

Hulp aanvragen?

Voor hulpaanvragen is de Vincentiusvereniging als volgt te bereiken:
– telefonisch: 06-13753058 of 06-12695885
– email naar: amcebrandts@hotmail.com of naar lies.vaneggelen@kpnplanet.nl
– via dit contactformulier

Boekenmarkt en Vincentiuswinkel

Boeken voor de boekenmarkt kunnen het hele jaar door ingeleverd worden bij de Vincentiuswinkel aan de Grotestraat 138a te Drunen.
Daarnaast kunt u schone, bruikbare en verkoopbare spullen afstaan tbv ons werk. Inleveren kan in de loods bij de winkel. Wat we kunnen gebruiken ziet U op de winkelpagina.
Het telefoonnummer van de winkel is 06-12703522 (alleen tijdens openingstijden).
Zie voor de inlever- en openingstijden de winkelpagina.

Ons werk steunen?

Wilt U ons werk steunen dan kan dat door het storten van uw gift op bankrekeningnummer:
NL 48 RBRB 0929 0107 52 t.n.v. Vincentiusvereniging Vlijmen
De Vincentiusvereniging heeft een ANBI status. Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Benieuwd naar onze Facebookpagina: klik hier

Een aantal vrijwilligers van onze Vincentiusvereniging gaat meedoen aan Samenloop voor Hoop. Daarvoor hebben zij zich ten doel gesteld € 350,- te genereren voor het doel van Samenloop voor Hoop. Zij doen dat o.a. dmv verkoopactiviteiten.

Meer weten: klik hier.

De dames van de handwerkclub van zorgcentrum St. Janshof boden op 22 dec 2017 hun zelf gebreide producten aan de Vincentiuswinkel van de Vincentiusvereniging in onze gemeente aan. Voor deze gelegenheid was een vrijwilliger van de winkel samen met de secretaris van het bestuur naar St. Janshof gekomen om de prachtige breiwerken in ontvangst te nemen.

Ze zijn in de Vincentiuswinkel te koop en de opbrengst gaat naar het goede werk van de Vincentiusvereniging.

IEDER MENS TELT

Zien

Zie de acute nood
in je omgeving

Bewogen worden

Wordt geraakt door
wat je in je omgeving
ziet

In beweging komen

Probeer er iets
aan te doen

Vrijwilligers van de Boekenbeurs worden bijgepraat door het bestuur en beleven een genoeglijke avond

Op 10 januari 2017 kwamen de vrijwilligers van de 31e Vincentius boekenbeurs bij elkaar voor een evaluatie en een gezellig samenzijn. Het bestuur van de vereniging had hiertoe het initiatief genomen. Er werd tijdens de avond ingegaan op enkele wetenswaardigheden van de vereniging, de 31e editie van de boekenbeurs werd geëvalueerd, de verbeteringen werden besproken en er werd ingegaan op de besteding van de opbrengst van de boekenbeurs (en van de winkel) aan hulpaanvragen en projecten.
Daarna was het een gezellig samenzijn en konden er nog details en nieuwe ideeën onderling en met het bestuur uitgewisseld worden.

De 32e editie van de boekenbeurs van de Vincentiusvereniging Vlijmen vindt plaats op 26, 27 en 28 oktober 2017.
Nadere informatie volgt nog….

Bijeenkomst vrijwilligers Vincentiuswinkel en bestuur Vincentiusvereniging op 22 okt 2017

Op 22 oktober 2017 was er een gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers van de Vincentiuswinkel en de leden van het bestuur van de winkelstichting en van de vereniging. De bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door enkele sponsoren, zoals de parochie Augustinus voor het beschikbaar stellen van een zaaltje, bakker Allard Jacobs die het gebak en brood beschikbaar stelde, Dries van Delft die een heerlijke saté met Chinese rijst aanbood en vishandel Harold Paridaens, die o.a. de heerlijkste haringen heeft geleverd. Veel dank aan deze sponsoren. 

 

 

 

In een prettige sfeer konden de vrijwilligers en de bestuursleden van gedachte wisselen over hun activiteiten voor de Vincentiuswinkel en de Vincentiusvereniging.

 

Voor een fotoverslag: klik hier (beveiligde pagina) 

Bezoek onze winkel voor kinder-, baby-, dames- en herenkleding, tassen en schoenen, speelgoed, puzzels, boeken, huishoudelijke artikelen, glaswerk, snuisterijen etc. etc.

Het telefoonnummer van de winkel is 06-12703522 (alleen tijdens openingstijden).

Cheques uitgereikt door de Vincentiusvereniging in Heusden

 

Op 22 september 2017 heeft onze Vincentiusvereniging aan 10 projecten cheques mogen uitreiken. Hieronder waren ook projecten in het buitenland. De projecten waren voorgedragen door de leden van onze Vincentiusvereniging. Tijdens een geanimeerde bijeenkomst werden de cheques uitgereikt door voorzitter Piet van Oorschot. Wethouder Margo Mulder (o.a. met de portefeuille terugdringen armoede, sociale zaken, vluchtelingenbeleid e.d.) was als speciale gast aanwezig. Zij sprak haar bewondering uit voor het werk dat door de vele vrijwilligers van de Vincentiusvereniging  werd gedaan en dat tot o.a. dit resultaat heeft geleid. Na de uitreiking was het een gezellig samenzijn. Meer info.

 

Doneren

Als u ons werk wilt ondersteunen met een financiële bijdrage dan kan dat door het overmaken van uw gift op

bankrekening NL 48 RBRB 0929 0107 52 t.n.v. Vincentiusvereniging Vlijmen

Omdat wij een ANBI stichting zijn, is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hartelijk dank.

 

Algemene ledenvergadering 2017 Vincentiusvereniging Vlijmen

Op 18 april 2017 kwamen de leden van de Vincentiusvereniging te Heusden bijeen voor de eerste algemene ledenvergadering.

Tijdens de bijeenkomst, die zeer geanimeerd verliep, kregen de leden de gelegenheid mee te denken over het beleid van de vereniging.

Het bestuur vergaderde kort voor de vergadering nog eens extra om goed voorbereid de algemene vergadering in te gaan.
Na afloop van de vergadering was er een gezellig samenzijn. Daarmee was de eerste echte ledenvergadering van de Vincentiusvereniging een feit.

Vrijwilligersavond 12 januari 2017

Op 12 januari 2017 was er een vrijwilligersavond voor de vrijwilligers van de jaarlijkse boekenbeurs. Het was een geanimeerde avond, waarop kon worden teruggekeken op een geslaagde 30e boekenbeurs.
Ook was er gelegenheid om suggesties voor verbetering te doen voor de komende boekenbeurs die in het najaar van 2017 wordt gehouden.
Uiteraard was er ruimte om met elkaar te buurten bij een glaasje en een hapje.

Record opbrengst voor 31e Boekenbeurs Vincentiusvereniging Vlijmen!

In het laatste weekend van oktober 2017 vond de 31e boekenbeurs plaats van de Vincentiusvereniging Vlijmen, werkzaam in de hele gemeente Heusden. Dit jaar met een avondopening op vrijdag. Dat bleek een schot in de roos, gezien de vele bezoekers op deze avond. Met zachte drang moest de laatste bezoeker deze avond na sluitingstijd naar de uitgang geleid worden, want er was nog zoveel te zien en te ontdekken. Ook de zaterdag en de zondag mochten zich verheugen in een grote schare bezoekers, die elk uit waren op hun favoriete boek.

Met een record aantal bezoekers (bijna 1000) en een nieuw record aan opbrengst (ca. € 12.000,-) mochten de organisatie en alle vrijwilligers terugzien op een zeer geslaagde editie van de jaarlijkse boekenbeurs.

Zie verder: boekenbeurs

Dank aan:

en vele anderen voor hun bijdragen!

logo blauwgeel
Print
Print
samlogo
logovdrusch