Hulp aanvragen?

Voor hulpaanvragen is de Vincentiusvereniging als volgt te bereiken:
– telefonisch:  06-13753058 of 06-12695885
– email naar:  amcebrandts@hotmail.com of lies.vaneggelen@kpnplanet.nl
– via onderstaand formulier

Wij bieden hulp bij acute financiële en materiële nood. Nood die op dat moment niet verholpen kan worden door andere instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties. Als U meent voor hulp in aanmerking te komen, dien dan een verzoek in. Alle verzoeken om hulp worden uiterst zorgvuldig en discreet behandeld door een speciale commissie bestaande uit 2 of 3 personen. Alleen zij hebben inzage in uw gegevens. Een van de commissieleden neemt na ontvangst van de aanvraag contact met U op om de hulpvraag nader te bespreken.

Aanvraagformulier hulpaanvraag

Uw naam (verplicht)

Uw email adres (verplicht)

Uw bericht

Evt. bijlage

Wij adviseren U kennis te nemen van onze privacy-verklaring (zie onder aan de pagina)