Hulp aanvragen?

Voor hulpaanvragen is de Vincentiusvereniging als volgt te bereiken:
– telefonisch:  06-13753058 of 06-12695885
– email naar:  amcebrandts@hotmail.com of naar lies.vaneggelen@kpnplanet.nl
– bij voorkeur via onderstaand formulier

Wij bieden hulp bij acute financiële en materiële nood. Nood die op dat moment niet verholpen kan worden door andere instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties. Als U meent voor hulp in aanmerking te komen, dien dan een verzoek in. Alle verzoeken om hulp worden uiterst zorgvuldig en discreet behandeld door een speciale commissie bestaande uit 2 of 3 personen. Alleen zij hebben inzage in uw gegevens. Een van de commissieleden neemt na ontvangst van de aanvraag contact met U op om de hulpvraag nader te bespreken.

Aanvraagformulier hulpaanvraag

Uw naam (verplicht)

Uw email adres (verplicht)

Uw bericht

Evt. bijlage

Wij adviseren U kennis te nemen van onze privacy-verklaring (zie onder aan de pagina)