Vakantiewekenproject

De leden van onze Vincentiusvereniging spreken zich jaarlijks uit over de projecten, waarvan zij vinden dat ze voor subsidie in aanmerking mogen komen (zie de pagina’s over de uitreiking van de cheques).

Maar jaarlijks wordt er daarnaast een vakantiewekenproject georganiseerd/gerealiseerd. Hierbij worden op basis van zorgvuldige criteria vakantieweken aangeboden aan mensen die al lange tijd geen vakantie hebben gehad, meestal om financiële redenen. Een commissie van vrijwilligers van onze vereniging beoordeelt elk jaar de mogelijkheden om voorgedragen gezinnen of personen een weekje vakantie aan te kunnen bieden. Op basis van zorgvuldige selectie worden de vakanties toegekend. De commissie zorgt ook voor de organisatie van de vakantieweken en de budgetten.

Zowel in 2016 als in 2017 zijn op deze manier verschillende personen, al of niet in gezinsverband op vakantie geweest.