Nieuwspagina Vincentiusvereniging gemeente Heusden

Bestuursleden Vincentiusvereniging gemeente Heusden koninklijk onderscheiden !

In de ochtend van 26 april 2021 zijn twee bestuursleden van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden enorm verrast. Zowel Annemarie van Drunen als Lies van Eggelen zijn via videobellen door onze burgemeester Willemijn van Hees op de hoogte gesteld van het feit dat zij een koninklijke onderscheiding toegekend hebben gekregen!

De werkzaamheden voor onze vereniging waren bij beiden van groot belang voor deze toekenning. Beide dames houden zich al jarenlang bezig met de directe hulpverlening aan mensen in nood in onze gemeente, naast een aantal andere taken binnen de Vincentiusvereniging.

Lies van Eggelen is om 09.15 uur gebeld en Annemarie van Drunen om 11.15 uur. Beiden waren zeer verrast en zijn ’s middags samen met hun echtgenoten op het gemeentehuis ontvangen. Hier werden de versierselen door hun echtgenoten bij hen opgespeld, want vanwege corona kon er helaas géén sprake van zijn dat de burgemeester dit zou doen en vond alles in kleine kring plaats. 

Namens  alle vrijwilligers, leden en de besturen van de Vincentiusvereniging en de Vincentiuswinkel  is er meteen, na de bekendmaking door de burgemeester, een mooie bos bloemen uitgereikt aan Annemarie en aan Lies (zie de foto’s).

Inname goederen is weer open

Op 12 april 2021 zijn we weer gestart met de inname van goederen bij de Vincentiuswinkel. Goederen inleveren kan alleen op maandagen tussen 13.00 en 17.00 uur (Grotestraat 138a Drunen). 
Ook de inname van boeken e.d. start dan weer.

Bij het aanbieden van goederen dient u de aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen. Zie verder onze pagina Inname goederen.

Tevens dient u de corona-maatregelen in acht te nemen. U kent ze inmiddels wel maar we noemen hier de belangrijkste:

  • Kom niet als je corona-klachten hebt
  • Kom niet als je getest bent en nog geen uitslag hebt
  • Draag bij voorkeur een mondkapje
  • Houdt 1,5 meter afstand
  • Kom niet als je een huisgenoot hebt met (recente) corona-klachten

Zo houden we elkaar gezond en kunt u ons weer helpen met uw mooie goed verkoopbare spulletjes.

Vincentiuswinkel Drunen bestaat 5 jaar

In de jaren voorafgaand aan de opening van de winkel van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden broedde het bestuur al enige tijd op de mogelijkheid van een Vincentiuswinkel. Deze winkel zou een tweeledig doel kennen. Enerzijds het genereren van opbrengsten voor de hulpverlening door de lokale Vincentiusvereniging en anderzijds een plaats waar iedereen terecht zou kunnen voor allerlei producten tegen lage prijzen. Of het nu om kleding en schoeisel ging of een cadeautje voor een verjaardag, een boek of plaat of CD, een koffiezetapparaat of een mooi stukje speelgoed, iedereen zou iets van zijn of haar gading moeten vinden.

Eind 2015 werd er een mooi pand gevonden aan de Grotestraat 138a te Drunen en kon er een huurovereenkomst worden gesloten met de eigenaar.

Inmiddels zijn er al weer 5 jaar verlopen sinds op 15 april 2016 de winkel is open gegaan voor de eerste bezoekers en dat was meteen veelbelovend. Daarna volgde op 21 mei de officiële opening door toenmalig burgemeester Jan Hamming.

De winkel is destijds geheel tot stand gekomen door de inzet van vele vrijwilligers en met de hulp van diverse ondernemers, die onbaatzuchtig hun medewerking verleenden of gratis materialen aandroegen. Het resultaat na enkele maanden opbouw was een prachtige, rijk gevulde en uitnodigende winkel.

Ook in de afgelopen 5 jaar is er een grote inzet geweest van vele vrijwilligers om de winkel te ‘draaien’, zoals onze managers dat zeggen. En al deze inspanningen zijn gedaan om de hulpverlening aan mensen in nood mogelijk te maken. Samen met de opbrengst van de jaarlijkse boekenbeurs is dat tot nu toe mogelijk gebleken, zelfs in corona-tijd.

Naast de directe hulpverlening heeft de vereniging met de opbrengsten ook andere projecten kunnen financieren, waaronder een vakantieproject. Lees er meer over op onze website.

Wij feliciteren het bestuur van de winkel, het bestuur van de vereniging en alle vrijwilligers met het 1e lustrum van de Vincentiuswinkel in Drunen.

Lees hier alle berichten