Nieuwspagina Vincentiusvereniging gemeente Heusden

Je kan 2e Paasdag natuurlijk ook rustig thuis doorbrengen, maar onze vrijwilligers hebben deze dag gebruikt om de zomercollectie weer netjes uit te hangen op de eerste verdieping van onze Vincentiuswinkel. De foto’s illustreren dat er weer veel moois te vinden is voor het komende zonnige voorjaars- en zomerweer. 

Heb je belangstelling voor deze kleding, maak dan snel een afspraak voor een winkelbezoek. En… we hebben ook weer zomerschoenen.

Reserveren kan op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.30u en 16.00 uur op telefoonnummer 06-12703522. 

Meer info: klik hier

Als alles mee zit met de corona-maatregelen, dan gaan we op 12 april 2021 weer starten met de inname van goederen bij de Vincentiuswinkel. Dat kan alleen op maandagen tussen 13.00 en 17.00 uur. 
Ook de inname van boeken e.d. start dan weer.

Bij het aanbieden van goederen dient u de aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen. Zie verder onze pagina Inname goederen.

Tevens dient u de corona-maatregelen in acht te nemen. U kent ze inmiddels wel maar we noemen hier de belangrijkste:

  • Kom niet als je corona-klachten hebt
  • Kom niet als je getest bent en nog geen uitslag hebt
  • Draag bij voorkeur een mondkapje
  • Houdt 1,5 meter afstand
  • Kom niet als je een huisgenoot hebt met (recente) corona-klachten

Zo houden we elkaar gezond en kunt u ons weer helpen met uw mooie goed verkoopbare spulletjes.

Kerstpakettenactie Vincentiusvereniging

Op 19 dec 2020 heeft de Vincentiusvereniging kerstpakketten bezorgd bij een aantal gezinnen, die een extraatje in deze tijd goed kunnen gebruiken.

Een groepje van onze eigen vrijwilligers heeft de afgelopen dagen deze kerstpakketten samengesteld, de producten besteld, in dozen ingepakt en klaargemaakt voor bezorging. Onze vrijwilligers hebben de 40 pakketten op diverse adressen in de gemeente Heusden afgeleverd.

Wij wensen al deze gezinnen maar ook iedereen die dit leest hele fijne Kerstdagen en een hoopvol nieuw jaar toe.

Vincentiusvereniging ontvangt digitale tv van Expert van de Griendt!

De Vincentiusvereniging gemeente Heusden wint de door Expert van de Griendt beschikbaar gestelde TV en zorgt dat deze, in samenwerking met VluchtelingenWerk locatie Heusden, een goede  bestemming vindt!

Via social media stelde Expert van de Griendt in Drunen in januari een digitale Philips televisie beschikbaar voor degene, die daar de beste bestemming voor wist. Inzenders moesten aangeven waarom zij vonden dat hun bestemming in aanmerking kwam. Bij de inzendingen kozen mensen vaak voor anderen en niet zichzelf. Zo werden kinderen, ouderen of goede doelen voorgesteld. Ook de Vincentiusvereniging werd genoemd met de opmerking “dat de TV dan zeker goed terecht zou komen” en werd aldus de gelukkige winnaar.

Hoewel de Vincentiusvereniging heel blij en vereerd was om ontvanger te zijn van dit toestel, vond het bestuur het toch moeilijk om te besluiten aan wie deze tv te schenken. Want de Vincentiusvereniging helpt medemensen in directe nood, maar of televisie toestellen daar onder vallen…?

Samen met VluchtelingenWerk locatie Heusden heeft de Vincentiusvereniging echter een passende bestemming voor de TV gevonden. Onlangs is aan een uit Eritrea afkomstig gezin van man, vrouw en een zoon een woning in onze gemeente toegewezen. De gemeente geeft zo’n gezin van statushouders dan een bedrag, waarvoor huisraad en een verdere inrichting van de woning kan worden bekostigd. Maar dit bedrag is niet zo hoog dat er ook luxe goederen van kunnen worden gekocht. In goed overleg tussen Vincentiusvereniging en VluchtelingenWerk is besloten om het toestel aan dit vluchtelingengezin te geven.

Op zaterdag 13 januari mocht Jan van Loon, voorzitter van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden het tv toestel in ontvangst nemen van Jean Pierre van Bijnen, medewerker van Expert van de Griendt. Binnen een week zal het toestel op het juiste adres worden afgeleverd en geïnstalleerd.

Dit is een mooi voorbeeld van lokale samenwerking tussen verenigingen met een ideële doelstelling. VluchtelingenWerk locatie Heusden biedt hulp aan statushouders, die in de gemeente Heusden komen wonen. Er wordt hulp gegeven bij allerlei regelingen rond de vestiging en integratie, bijvoorbeeld met maatschappelijke ondersteuning, bij het oefenen van de Nederlandse taal, met de inburgeringscursus en bij het wennen aan de Nederlandse cultuur. Met ruim 60 vrijwilligers wordt er veel werk verzet om deze specifieke groep een goede start te geven.

De Vincentiusvereniging geeft directe, niet structurele noodhulp aan mensen in de gemeente Heusden, die in acute financiële problemen zijn gekomen. Te denken valt aan een bijstandsmoeder met kinderen, waar plots de wasmachine kapot gaat of waar een medisch hulpmiddel met spoed nodig is en waarvoor het geld en de verzekering ontbreken. Daarnaast organiseert de Vincentiusvereniging elk jaar een Kerstpakketten actie en een Vakantieproject voor behoeftige gezinnen. De vereniging ontvangt geen subsidie maar haalt inkomsten uit de jaarlijkse Boekenbeurs en de inkomsten van de Vincentiuswinkel in Drunen en steunt daarbij volledig op vrijwilligers. Door de coronacrisis zijn de inkomsten in 2020 veel lager geweest dan verwacht, maar het bestuur heeft voldoende middelen achter de hand om voorlopig nog door te kunnen gaan met in ieder geval de directe noodhulp.

Lees hier alle berichten