Nieuwspagina Vincentiusvereniging gemeente Heusden

Algemene ledenvergadering Vincentiusvereniging gemeente Heusden

Op 3 mei 2022 werd na lange tijd een ledenvergadering van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden gehouden, waarbij de leden weer fysiek aanwezig konden zijn. Tijdens de vergadering deed het bestuur verslag van het afgelopen jaar en keek het vooruit naar het beleid voor de komende tijd.

Na bespreking van het verslag van de digitale vergadering van 2021 nam de voorzitter het jaar 2021 door aan de hand van het jaarverslag en de financiële cijfers (daarbij geassisteerd door de penningmeester) en ging het bestuurslid “projecten” in op de uitgevoerde en de lopende projecten.

Alle stukken, inclusief het beleidsplan, werden door de leden aangenomen. Er werd decharge verleend aan het bestuur en de penningmeester, mede op basis van het positieve oordeel van de kascommissie.

Ook werd ingegaan op de uitbreiding van het bestuur. Een nieuw lid werd met applaus verwelkomd. De huidige secretaris droeg het secretariaat na 9 jaar over aan het nieuw toegevoegde lid. Het rooster van aftreden gaf verder geen aanleiding tot vragen.

De voorzitter dankte alle aanwezige en niet aanwezige leden-vrijwilligers voor hun inzet in de voorbije jaren, zowel in de Vincentiuswinkel als bij de Boekenbeurs en benadrukte dat door hun inzet de Vincentiusvereniging gemeente Heusden haar hulpverlening aan de mens in acute nood met succes kan uitvoeren.

Hierna volgde nog een gezellige nazit onder het genot van een drankje.

Vincentiusvereniging gemeente Heusden schenkt € 25000,- aan projecten

Eén van de activiteiten die de Vincentiusvereniging elk jaar probeert te realiseren is de ondersteuning van projecten, die hun oorsprong vinden in de gemeente Heusden. In 2021 werd dit mogelijk door de opbrengsten van de Vincentiuswinkel en de 34e Boekenbeurs, die gelukkig in 2021 kon doorgaan.

Zo kon er dit jaar (2021) een bedrag van € 25000,- worden geschonken aan 17 projecten, allen passend binnen de doelstelling van onze  Vincentiusvereniging.

Meer weten: klik hier

uitreiken cheques in 2018 (archieffoto)

Coronaregels niet meer van kracht

Hoewel de coronamaatregelen per 25 februari 2022 zijn afgeschaft willen we bezoekers aan de Vincentiuswinkel in Drunen toch vragen rekening te houden met elkaar. Een beetje afstand houden is nog steeds verstandig en we vinden het niet vreemd als je besluit toch een mondkapje te dragen.
Je bent welkom op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur, Grotestraat 138A, Drunen

Datzelfde geldt bij de inname van goederen. Volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers.
Inname: elke maandag tussen 13.00 en 17.00 uur. Grotestraat 138A, Drunen 

Lees hier alle berichten