Stichting Leergeld Heusden

De Vincentiusvereniging heeft mede aan de wieg gestaan van de oprichting in de gemeente Heusden van de Stichting Leergeld Heusden.

De stichting heeft tot doel om kinderen die opgroeien in gezinnen waar weinig geld beschikbaar is voor sport, onderwijs, cultuur en welzijn toch de kans te geven deel te nemen aan activiteiten waar de meeste kinderen aan deel (kunnen) nemen. De stichting doet dat door in te gaan op een vraag van ouders en in gesprekken na te gaan of en wat er nodig is om de wens van een kind mogelijk te maken. Op het gebied van sport werkt de stichting nauw samen met Stichting de Schroef (het Jeugdsportfonds). Alle aanvragen die ons bereiken op het gebied van sport worden doorgeleid naar de Schroef.

Meer informatie op de website.