anbi

Beleidsnota’s

Jaarverslagen

ook op deze pagina
te vinden

ANBI     

Gegevens Vincentiusvereniging Vlijmen met betrekking tot ANBI
  • Naam: Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte Vlijmen.
  • RSIN of fiscaal nummer: 816294707
  • Secretariaat: De Amazone 24, 5152 WG Drunen Tel: 0416-376145 / 06-13753058 amcebrandts@hotmail.com
Bestuurssamenstelling
  • Piet van Oorschot, voorzitter
  • Annemarie van Drunen-Brandts, secretaris
  • Frans Baars, penningmeester
  • Lies van Eggelen-Geurds
  • Kees van Riel
Beloningsbeleid

De Vincentiusvereniging is een vrijwilligersorganisatie. Er vinden geen vergoedingen plaats noch beloningen voor het verrichten van werkzaamheden.

De doelstelling

De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving, die onvoldoende geholpen kunnen worden door instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties.

Concept JV 2018

volgt binnenkort