anbi

 • Beleidsnota’s
 • Jaarverslagen
 • Formulieren publicatieplicht ANBI

op deze pagina
te vinden

ANBI     

Gegevens Vincentiusvereniging Vlijmen met betrekking tot ANBI
 • Naam: Vincentiusvereniging gemeente Heusden.
 • RSIN of fiscaal nummer: 816294707
 • Secretariaat: De Amazone 24, 5152 WG Drunen Tel: 06-13753058 amcebrandts@hotmail.com
Bestuurssamenstelling
 • Jan van Loon, voorzitter
 • Annemarie van Drunen-Brandts, secretaris
 • Frans Baars, penningmeester
 • Lies van Eggelen-Geurds
 • Kees van Riel
 • Rick Creemers
Beloningsbeleid

De Vincentiusvereniging is een vrijwilligersorganisatie. Er vinden geen vergoedingen plaats noch beloningen voor het verrichten van werkzaamheden.

De doelstelling

De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving, die onvoldoende geholpen kunnen worden door instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties.

Vanaf 2020 publiceren wij de ANBI-gegevens ook volgens het formulier publicatieplicht ANBI