anbi

 • Beleidsnota’s
 • Jaarverslagen
 • Formulieren publicatieplicht ANBI

op deze pagina
te vinden

ANBI     

Gegevens Vincentiusvereniging Vlijmen met betrekking tot ANBI
 • Naam: Vincentiusvereniging gemeente Heusden.
 • RSIN of fiscaal nummer: 816294707
 • Secretariaat: Koningshof 6  5151 GX Drunen e-mail: secretariaat@vincentiusheusden.nl
Bestuurssamenstelling
 • Jan van Loon, voorzitter
 • Thea van Esch, secretaris
 • Frans Baars, penningmeester
 • Kees van Riel
 • Rick Creemers
Ereleden en leden van verdienste
 • Piet van Oorschot, erelid
 • Annemarie van Drunen, erelid
 • Lies van Eggelen, lid van verdienste
Beloningsbeleid

De Vincentiusvereniging is een vrijwilligersorganisatie. Er vinden geen vergoedingen plaats noch beloningen voor het verrichten van werkzaamheden.

De doelstelling

De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving, die onvoldoende geholpen kunnen worden door instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties.

Vanaf 2020 publiceren wij de ANBI-gegevens ook volgens het formulier publicatieplicht ANBI