Vincentiusvereniging
gemeente Heusden

VINCENTIUSWINKEL DRUNEN EN INNAME TOT NADER ORDER GESLOTEN!!!

Nu de versoepelingen inzake Corona na 1 juli van kracht zijn geworden krijgen we regelmatig de vraag of er weer goederen ingeleverd kunnen worden en of de winkel weer open gaat.

Voor de inname van goederen geldt dat dit zeker tot 1 september a.s. helaas niet mogelijk is. Voor de inlevering van boeken wordt bekeken of er een ander innamepunt kan komen. Dit is afhankelijk van het al of niet doorgaan van de boekenbeurs dit jaar. Volg daarvoor de boekenbeurspagina op deze website of onze facebook-pagina’s.

We streven er naar de winkel weer spoedig te heropenen. Op dit moment is dat echter nog niet mogelijk. 

Volg de actuele informatie op deze website of via de facebookpagina.

Heusden helpt!

De Kerngroep Eenzaamheid Heusden heeft het initiatief ontwikkeld om behulpzaam te zijn in deze moeilijke tijden.

Hoe? Klik op de afbeelding

Wie zijn wij?

De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie die, uitgaande van het gedachtegoed van Vincentius a Paulo, op wil komen voor de kwetsbaren in onze samenleving.
De vereniging maakt deel uit van een internationale organisatie waar directe en persoonlijke hulp centraal staat.
De Vincentiusvereniging bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.

Bekijk hier onze folder.

Wat doen wij?

De activiteiten van de Vincentiusvereniging Vlijmen strekken zich uit over de gehele gemeente Heusden en betreffen:

  • hulp bieden bij acute financiële en materiële nood. Nood die op dat moment niet verholpen kan worden door andere instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties. Alle verzoeken om hulp worden uiterst zorgvuldig en discreet behandeld.
  • ondersteunen van lokale en internationale projecten.
  • organiseren van een jaarlijkse boekenbeurs.
  • het runnen van een Vincentiuswinkel.
  • het organiseren van vakantieweken.
Kies een van de onderstaande blokken voor meer informatie

Zien

Zie de acute nood
in je omgeving

Bewogen worden

Wordt geraakt door
wat je in je omgeving
ziet

In beweging komen

Probeer er iets
aan te doen

IEDER MENS TELT

Dank aan:

 

en vele anderen voor hun bijdragen!

logo blauwgeel
Print
Print
samlogo
logovdrusch