Lees hieronder onze nieuwsberichten

Vincentius vrijwilligster José de Bekker bij de Snackwagen met Jeroen van Iersel
foto Weekblad Heusden

Op pagina 12 en 14 van het Weekblad Heusden van 28 juli 2021 zijn berichten gepubliceerd die gerelateerd zijn aan de Vincentiusvereniging en de Vincentiuswinkel. Benieuwd: kijk dan hier

In deze editie van het weekblad wordt ook aandacht besteed aan de Seniorenschool Heusden, die zich op 8 augustus 2021 presenteert op het terrein van Abdij Mariënkroon. Ook wij zijn die dag aanwezig met een stand, waarin we informatie geven over de vereniging en de winkel. Er zijn ook artikelen te koop uit onze winkel en uit onze voorraad boeken.

Winkelen hoeft niet meer op afspraak (update juli 2021).

Je kan weer spontaan langskomen om te snuffelen in onze voorjaars-/zomerkleding en andere mooie spulletjes. Dat hoeft namelijk niet meer op afspraak.

Maar we hebben nog wel de beperking van een maximaal aantal bezoekers. Het kan dus zijn dat je even buiten moet wachten. Enkele corona-maatregelen blijven van toepassing. Dus volg de aanwijzingen van de vrijwilligers.

In de ochtend van 26 april 2021 zijn twee bestuursleden van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden enorm verrast. Zowel Annemarie van Drunen als Lies van Eggelen zijn via videobellen door onze burgemeester Willemijn van Hees op de hoogte gesteld van het feit dat zij een koninklijke onderscheiding toegekend hebben gekregen!

De werkzaamheden voor onze vereniging waren bij beiden van groot belang voor deze toekenning. Beide dames houden zich al jarenlang bezig met de directe hulpverlening aan mensen in nood in onze gemeente, naast een aantal andere taken binnen de Vincentiusvereniging.

Lies van Eggelen is om 09.15 uur gebeld en Annemarie van Drunen om 11.15 uur. Beiden waren zeer verrast en zijn ’s middags samen met hun echtgenoten op het gemeentehuis ontvangen. Hier werden de versierselen door hun echtgenoten bij hen opgespeld, want vanwege corona kon er helaas géén sprake van zijn dat de burgemeester dit zou doen en vond alles in kleine kring plaats. 

Namens  alle vrijwilligers, leden en de besturen van de Vincentiusvereniging en de Vincentiuswinkel  is er meteen, na de bekendmaking door de burgemeester, een mooie bos bloemen uitgereikt aan Annemarie en aan Lies (zie de foto’s).

 

 

Vincentiuswinkel Drunen bestaat 5 jaar

In de jaren voorafgaand aan de opening van de winkel van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden broedde het bestuur al enige tijd op de mogelijkheid van een Vincentiuswinkel. Deze winkel zou een tweeledig doel kennen. Enerzijds het genereren van opbrengsten voor de hulpverlening door de lokale Vincentiusvereniging en anderzijds een plaats waar iedereen terecht zou kunnen voor allerlei producten tegen lage prijzen. Of het nu om kleding en schoeisel ging of een cadeautje voor een verjaardag, een boek of plaat of CD, een koffiezetapparaat of een mooi stukje speelgoed, iedereen zou iets van zijn of haar gading moeten vinden.

Eind 2015 werd er een mooi pand gevonden aan de Grotestraat 138a te Drunen en kon er een huurovereenkomst worden gesloten met de eigenaar.

Inmiddels zijn er al weer 5 jaar verlopen sinds op 15 april 2016 de winkel is open gegaan voor de eerste bezoekers en dat was meteen veelbelovend. Daarna volgde op 21 mei de officiële opening door toenmalig burgemeester Jan Hamming.

De winkel is destijds geheel tot stand gekomen door de inzet van vele vrijwilligers en met de hulp van diverse ondernemers, die onbaatzuchtig hun medewerking verleenden of gratis materialen aandroegen. Het resultaat na enkele maanden opbouw was een prachtige, rijk gevulde en uitnodigende winkel.

Ook in de afgelopen 5 jaar is er een grote inzet geweest van vele vrijwilligers om de winkel te ‘draaien’, zoals onze managers dat zeggen. En al deze inspanningen zijn gedaan om de hulpverlening aan mensen in nood mogelijk te maken. Samen met de opbrengst van de jaarlijkse boekenbeurs is dat tot nu toe mogelijk gebleken, zelfs in corona-tijd.

Naast de directe hulpverlening heeft de vereniging met de opbrengsten ook andere projecten kunnen financieren, waaronder een vakantieproject. Lees er meer over op onze website.

Wij feliciteren het bestuur van de winkel, het bestuur van de vereniging en alle vrijwilligers met het 1e lustrum van de Vincentiuswinkel in Drunen.

Op 12 april 2021 gaan we weer starten met de inname van goederen bij de Vincentiuswinkel. Dat kan alleen op maandagen tussen 13.00 en 17.00 uur. 
Ook de inname van boeken e.d. start dan weer.

Bij het aanbieden van goederen dient u de aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen. Zie verder onze pagina Inname goederen.

Tevens dient u de corona-maatregelen in acht te nemen. U kent ze inmiddels wel maar we noemen hier de belangrijkste:

  • Kom niet als je corona-klachten hebt
  • Kom niet als je getest bent en nog geen uitslag hebt
  • Draag bij voorkeur een mondkapje
  • Houdt 1,5 meter afstand
  • Kom niet als je een huisgenoot hebt met (recente) corona-klachten

Zo houden we elkaar gezond en kunt u ons weer helpen met uw mooie goed verkoopbare spulletjes.

Je kan 2e Paasdag natuurlijk ook rustig thuis doorbrengen, maar onze vrijwilligers hebben deze dag gebruikt om de zomercollectie weer netjes uit te hangen op de eerste verdieping van onze Vincentiuswinkel. De foto’s illustreren dat er weer veel moois te vinden is voor het komende zonnige voorjaars- en zomerweer.

Heb je belangstelling voor deze kleding, maak dan snel een AFSPRAAK voor een winkelbezoek. En… we hebben ook weer zomerschoenen.

Reserveren kan op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.30u en 16.00 uur op telefoonnummer 06-12703522.

Vanaf 17 maart is de winkel weer open OP AFSPRAAK. De inname blijft voorlopig nog gesloten tot 12 april 2021. 

Klik hier voor alle informatie.

De Vincentiusvereniging gemeente Heusden wint de door Expert van de Griendt beschikbaar gestelde TV en zorgt dat deze, in samenwerking met VluchtelingenWerk locatie Heusden, een goede  bestemming vindt!

Via social media stelde Expert van de Griendt in Drunen in januari een digitale Philips televisie beschikbaar voor degene, die daar de beste bestemming voor wist. Inzenders moesten aangeven waarom zij vonden dat hun bestemming in aanmerking kwam. Bij de inzendingen kozen mensen vaak voor anderen en niet zichzelf. Zo werden kinderen, ouderen of goede doelen voorgesteld. Ook de Vincentiusvereniging werd genoemd met de opmerking “dat de TV dan zeker goed terecht zou komen” en werd aldus de gelukkige winnaar.

Hoewel de Vincentiusvereniging heel blij en vereerd was om ontvanger te zijn van dit toestel, vond het bestuur het toch moeilijk om te besluiten aan wie deze tv te schenken. Want de Vincentiusvereniging helpt medemensen in directe nood, maar of televisie toestellen daar onder vallen…?

Samen met VluchtelingenWerk locatie Heusden heeft de Vincentiusvereniging echter een passende bestemming voor de TV gevonden. Onlangs is aan een uit Eritrea afkomstig gezin van man, vrouw en een zoon een woning in onze gemeente toegewezen. De gemeente geeft zo’n gezin van statushouders dan een bedrag, waarvoor huisraad en een verdere inrichting van de woning kan worden bekostigd. Maar dit bedrag is niet zo hoog dat er ook luxe goederen van kunnen worden gekocht. In goed overleg tussen Vincentiusvereniging en VluchtelingenWerk is besloten om het toestel aan dit vluchtelingengezin te geven.

Op zaterdag 13 januari mocht Jan van Loon, voorzitter van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden het tv toestel in ontvangst nemen van Jean Pierre van Bijnen, medewerker van Expert van de Griendt. Binnen een week zal het toestel op het juiste adres worden afgeleverd en geïnstalleerd.

Dit is een mooi voorbeeld van lokale samenwerking tussen verenigingen met een ideële doelstelling. VluchtelingenWerk locatie Heusden biedt hulp aan statushouders, die in de gemeente Heusden komen wonen. Er wordt hulp gegeven bij allerlei regelingen rond de vestiging en integratie, bijvoorbeeld met maatschappelijke ondersteuning, bij het oefenen van de Nederlandse taal, met de inburgeringscursus en bij het wennen aan de Nederlandse cultuur. Met ruim 60 vrijwilligers wordt er veel werk verzet om deze specifieke groep een goede start te geven.

De Vincentiusvereniging geeft directe, niet structurele noodhulp aan mensen in de gemeente Heusden, die in acute financiële problemen zijn gekomen. Te denken valt aan een bijstandsmoeder met kinderen, waar plots de wasmachine kapot gaat of waar een medisch hulpmiddel met spoed nodig is en waarvoor het geld en de verzekering ontbreken. Daarnaast organiseert de Vincentiusvereniging elk jaar een Kerstpakketten actie en een Vakantieproject voor behoeftige gezinnen. De vereniging ontvangt geen subsidie maar haalt inkomsten uit de jaarlijkse Boekenbeurs en de inkomsten van de Vincentiuswinkel in Drunen en steunt daarbij volledig op vrijwilligers. Door de coronacrisis zijn de inkomsten in 2020 veel lager geweest dan verwacht, maar het bestuur heeft voldoende middelen achter de hand om voorlopig nog door te kunnen gaan met in ieder geval de directe noodhulp.

Vandaag, 19 dec 2020, heeft de Vincentiusvereniging kerstpakketten bezorgd bij een aantal gezinnen, die een extraatje in deze tijd goed kunnen gebruiken.

Een groepje van onze eigen vrijwilligers heeft de afgelopen dagen deze kerstpakketten samengesteld, de producten besteld, in dozen ingepakt en klaargemaakt voor bezorging. Onze vrijwilligers hebben de 40 pakketten op diverse adressen in de gemeente Heusden afgeleverd.

Wij wensen deze gezinnen maar ook iedereen die dit leest hele fijne Kerstdagen en een hoopvol nieuw jaar toe.

Vincentiuswinkel en inname van goederen GESLOTEN t/m 19 januari 2021

In verband met de afgekondigde Coronamaatregelen van 14 dec 2020 zijn we helaas weer gedwongen om zowel de Vincentiuswinkel als de inname van goederen te sluiten t/m 19 januari 2021.