Lees hieronder onze nieuwsberichten

Overhandiging cheque door Lions Club Drunen

De Lions club Langstraat – Drunen organiseerde op woensdag 17 april voor de 11e maal een pub quiz in de Voorste Venne in Drunen. Er deden 20 teams aan mee en de opbrengst was mede bestemd voor de Vincentiusvereniging.

Op donderdag 10 mei werd in de Vincentiuswinkel een cheque van maar liefst € 500,- overhandigd aan onze penningmeester Frans Baars door de voorzitter van de Lionsclub, mevrouw Petra Titulaer – van Hulten en de heer Ad Kramer.

Uiteraard zijn wij heel blij met deze gift en zullen deze gebruiken bij onze hulpverlening aan inwoners van de gemeente Heusden of elders!

Onlangs hebben we een nieuw en extra verzwaard stoepbord in gebruik mogen nemen. We zijn er heel blij mee. Met dank aan Vermeulen & Vermeulen reclame.

Koninklijke onderscheiding Frans Baars

“Vandaag heeft het Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd om jou te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau”, zo sprak vanmorgen burgemeester Willemijn van Hees tot een verbaasde Frans Baars.

Frans heeft de onderscheiding ontvangen voor -onder andere!-  zijn vele werkzaamheden voor de Vincentiusvereniging in de gemeente Heusden en de Vincentiuswinkel in Drunen. Wij, bestuur, leden en vrijwilligers van de Vincentiusvereniging en van de Vincentiuswinkel vinden dit meer dan verdiend en feliciteren Frans en Rian met deze terechte onderscheiding!!

 

Op 16 april heeft de Algemene Leden Vergadering ingestemd met de benoeming van Jan van Loon, 67 jaar en wonend in Drunen, als voorzitter van de vereniging vanwege het afscheid van Piet van Oorschot.

Daarnaast is het bestuur uitgebreid met Rick Creemers, 67 jaar en wonend in Vlijmen, met als speciaal aandachtsgebied de communicatie en P.R. Dit is gebeurd om de secretaris te ontlasten en de naamsbekendheid van de vereniging in alle kernen van onze gemeente te vergroten.

 

Het huidige bestuur van links naar rechts:

Frans Baars (penningmeester), Annemarie van Drunen – Brandts (secretaris en vertrouwenspersoon), Jan van Loon (voorzitter), Lies van Eggelen (algemene zaken en vertrouwenspersoon), Kees van Riel (projecten), Rick Creemers (communicatie en P.R.)

Afscheid voorzitter Vincentiusvereniging gemeente Heusden

Met de voorzitter van de Vincentiusvereniging Nederland

Op 16 april namen leden en bestuur van de Vincentiusvereniging in de gemeente Heusden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering afscheid van voorzitter Piet van Oorschot. De eerste daad van de nieuwe voorzitter Jan van Loon was Piet te benoemen tot erelid van de Vincentiusvereniging.
Namens het bestuur werd de scheidende voorzitter toegesproken door secretaris Annemarie van Drunen-Brandts. Ze schetste wat Piet in de afgelopen 27 jaar heeft bereikt en hoe de vereniging daardoor is gegroeid. Voorzitter Toine van den Hoogen van de overkoepelende organisatie Vincentiusvereniging Nederland, bedankte Piet voor zijn vele verdiensten, roemde de warme sfeer binnen de vereniging, spelde hem de zilveren Vincentius medaille op en overhandigde een oorkonde.

Vervolgens sprak wethouder Peter van Steen de vertrekkend voorzitter toe, gaf aan wat hij en de Vincentiusvereniging betekend hebben voor de Heusdense gemeenschap en schonk hem een boek namens de gemeente.

Tot slot bedankte Piet van Oorschot de aanwezigen en gaf aan dankbaar te zijn voor de samenwerking met de vele vrijwilligers in de afgelopen decennia. Hij sprak zijn vertrouwen uit in het huidige bestuur en wenste de vereniging veel succes bij alle werkzaamheden ter bestrijding van armoede en eenzaamheid in de gemeente Heusden en elders.

Piet temidden van zijn ‘oude bestuur’

Piet en de nieuwe voorzitter Jan van Loon (r)

 

Op zaterdag 27 april 2019 (Koningsdag) is de Vincentiuswinkel gesloten. Er kunnen dan ook geen goederen worden ingeleverd.

Dit weekend is er door onze vrijwilligers hard gewerkt om de Vincentiuswinkel weer voorjaars-/zomerklaar te maken.

Op zaterdag werden de schappen met schoeisel en de kledingrekken leeggemaakt om deze op zondag weer te vullen met de voorjaars- en zomerkleding. 

Het resultaat mag er weer zijn. 

Vrijwilligers: chapeau!!

En U bent vanaf 20 maart 2019 weer welkom in de Vincentiuswinkel om al het moois weer te zien.

Momenteel werken we aan de website. Dit kan tot ongemak leiden, maar dit proberen we tot een minimum te beperken.

Op maandag 24 december en maandag 31 december kunt u geen goederen aanleveren bij de Vincentiuswinkel in Drunen. Het magazijn en de winkel zijn dan gesloten wegens de feestdagen. Wij verzoeken u vriendelijk hier rekening mee te houden. 

Interview HTR

Op 20 oktober 2018 werden Frans Baars (bestuurslid in de functie van penningmeester Vincentiusvereniging en boekenbeurs en bestuurslid van de  Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden) en Peter van Drunen (voorzitter boekenbeurscommissie Vincentiusvereniging) bij HTR TV geinterviewed. Aanleiding was de komende 32e editie van de jaarlijkse boekenbeurs van onze vereniging. In het interview werd ingegaan op het werk van de vereniging, de winkel in Drunen en de boekenbeurs. Het interview is hier te zien.

Aan het laden...