Lees hieronder onze nieuwsberichten

Afscheid van Annemarie van Drunen en Lies van Eggelen als bestuurslid

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 25 april 2023 is afscheid genomen van de bestuursleden Annemarie van Drunen en Lies van Eggelen. Beiden vormden lange tijd (sinds 2015) de commissie hulpaanvragen en waren aldus actief als hulpverleners. Samen hebben ze zo’n 400 gezinnen kunnen helpen.

Annemarie was aan het einde van haar 10-jarige bestuursperiode en had vorig jaar haar taken als secretaris al overgedragen aan haar opvolgster Thea van Esch.
Annemarie is heel belangrijk geweest voor onze vereniging. Zij maakte dat er veel meer aandacht kwam voor hulpverlening aan armere mensen uit Heusden zelf. Daarnaast was het Annemarie die met het initiatief  kwam voor de oprichting van de Vincentiuswinkel, waarvoor ze tijdens de vergadering ook door de winkel-vrijwilligers werd bedankt. Verder was Annemarie, mede-oprichter van de lokale afdeling van Leergeld.

Vanwege haargrote betekenis voor de Vincentiusvereniging gemeente Heusden is Annemarie benoemd tot erelid.

Lies van Eggelen stopte na 8 jaar vanwege persoonlijke omstandigheden.. Lies werd geprezen om haar aandacht voor structuur binnen de vereniging, wat leidde tot protocollen om in vergelijkbare situaties op vergelijkbare manier te handelen. Lies werd benoemd tot lid van verdienste.

Afscheid van Peter van Drunen als voorzitter boekenbeurscommissie.

 

Tijdens de dankavond voor de 35e Boekenbeurs is afscheid genomen van Peter van Drunen als “directeur” van de boekenbeurs. Vele jaren heeft Peter, als voorzitter van de Boekenbeurscommissie het draaiboek aangepast, vergaderingen voorgezeten, overlegd met gemeente en toeleveranciers, vrijwilligers gemotiveerd en geïnstrueerd, foto’ s gemaakt, enz. Zeker in de Coronatijd vroeg dit heel veel tijd en aandacht.
Hij is daarvoor op 17 januari hartelijk bedankt door bestuur en vrijwilligers. 

Peter heeft zijn taken voor de beurs overgedragen aan Cees Wolfs, die daarbij ondersteund zal worden door Paul van Wezel en Paul Verhaak. Daarnaast beheerde en vulde Peter de website en de Facebook pagina’s van de vereniging. Deze taken zijn inmiddels overgenomen door anderen. Gelukkig blijft Peter beschikbaar voor advies. Peter heeft zich vele jaren zeer intensief ingezet voor Vincentius. We danken hem daarvoor en gunnen hem van harte wat meer vrije tijd.

Algemene ledenvergadering Vincentiusvereniging gemeente Heusden op 3 mei 2022

Op 3 mei 2022 werd na lange tijd een ledenvergadering van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden gehouden, waarbij de leden weer fysiek aanwezig konden zijn. Tijdens de vergadering deed het bestuur verslag van het afgelopen jaar en keek het vooruit naar het beleid voor de komende tijd.

Na bespreking van het verslag van de digitale vergadering van 2021 nam de voorzitter het jaar 2021 door aan de hand van het jaarverslag en de financiële cijfers (daarbij geassisteerd door de penningmeester) en ging het bestuurslid “projecten” in op de uitgevoerde en de lopende projecten.

Alle stukken, inclusief het beleidsplan, werden door de leden aangenomen. Er werd decharge verleend aan het bestuur en de penningmeester, mede op basis van het positieve oordeel van de kascommissie.

Ook werd ingegaan op de uitbreiding van het bestuur. Een nieuw lid werd met applaus verwelkomd. De huidige secretaris droeg het secretariaat na 9 jaar over aan het nieuw toegevoegde lid. Het rooster van aftreden gaf verder geen aanleiding tot vragen.

De voorzitter dankte alle aanwezige en niet aanwezige leden-vrijwilligers voor hun inzet in de voorbije jaren, zowel in de Vincentiuswinkel als bij de Boekenbeurs en benadrukte dat door hun inzet de Vincentiusvereniging gemeente Heusden haar hulpverlening aan de mens in acute nood met succes kan uitvoeren.

Hierna volgde nog een gezellige nazit onder het genot van een drankje.

Winkel en inname weer open

Vanaf 15 januari 2022 is onze Vincentiuswinkel weer open: klik hier voor meer informatie.

Vanaf 17 januari 2022 is onze goedereninname bij de Vincentiuswinkel weer open: klik hier voor informatie.

Een van de activiteiten die de Vincentiusvereniging elk jaar probeert te realiseren is de ondersteuning van projecten, die hun oorsprong vinden in de gemeente Heusden. In 2021 werd dit mogelijk door de opbrengsten van de Vincentiuswinkel en de 34e Boekenbeurs, die gelukkig in 2021 kon doorgaan.

Zo kon er dit jaar (2021) een bedrag van € 25000,- worden geschonken aan 17 projecten, allen passend binnen de doelstelling van onze  Vincentiusvereniging.

Meer weten: klik hier


In verband met de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus zijn onze Vincentiuswinkel en de inname van goederen vanaf 20/12/2021 voor onbepaalde tijd weer gesloten.

Zodra we weer open mogen zullen we hier via deze website of via onze facebookpagina bericht van geven.

Kerstpakketten namens onze Vincentiusvereniging

Na een grondige voorbereiding door een groepje van onze vrijwilligers werden vandaag, zaterdag 18 december 2021, door onze Vincentiusvereniging 45 kerstpakketten bezorgd bij evenveel gezinnen, die in deze donkere decemberdagen wel een extraatje kunnen gebruiken.

De kerstpakketten werden geheel in eigen beheer door de vrijwilligers verzorgd. Inkopen, inpakken, adressen selecteren, bezorgen, administratie, het hele traject werd met veel plezier afgewerkt in de afgelopen dagen.

Op de foto Adri en Gerard (2 van de deelnemende vrijwilligers van de groep) bezig met het inpakken van de pakketten.

 

34e Boekenbeurs 29-31 oktober 2021 Abdij Mariënkroon

De dagen worden korter en de bladeren vallen van de bomen en dan weet je dat het weer tijd wordt voor de Vincentius Boekenbeurs! Na een jaar zonder de vertrouwde Vincentius Boekenbeurs is het weer bijna zover. Van 29 tot en met 31 oktober wordt de 34e Boekenbeurs gehouden op het terrein van abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk!

Vorig jaar kon de beurs niet doorgaan vanwege de beperkende corona maatregelen, maar gelukkig zijn die grotendeels verdwenen. Zo is de 1,5 meter maatregel afgeschaft en is er ook geen corona pas nodig voor een bezoek aan de beurs omdat het een doorloop evenement betreft. Wel zal bij de ingang van de tent handontsmettingsmiddel beschikbaar zijn en zijn de gangen tussen de boeken iets breder dan in het verleden.

Vanwege het niet doorgaan van de beurs in 2020 is de voorraad boeken gigantisch. Naar schatting 70.000 boeken liggen in de magazijnen te wachten op een koper. Daardoor is er een ruime keus aan romans, kinder- en kookboeken, stripboeken,  boeken over geschiedenis en vreemde landen, kunst, enz. Ook is er weer ruimte ingepland voor geluids- en beelddragers als LP’s, CD’s en DVD’s.

De Boekenbeurs komt op een goed moment nu Sinterklaas en de Kerstdagen er aan komen en opa’s en oma’s, vaders en moeders en familieleden onderling weer wat moeten bedenken….

Vanaf vrijdag 22 oktober gaan maar liefst zo’n 40 vrijwilligers aan de slag om de tent op het abdijterrein weer op te bouwen. Tafels en schragen worden gehaald om die daarna te vullen met tienduizenden boeken in de hoop op net zoveel bezoekers als bij de laatste Vincentius Boekenbeurs.

De opbrengst van de beurs is ook dit jaar weer voor de activiteiten van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden. De Vincentiusvereniging is actief op het gebied van de noodhulp aan personen en gezinnen in onze gemeente en geeft financiële steun aan projecten op het gebied van armoede bestrijding. Naast de Vincentiuswinkel in Drunen is de beurs jaarlijks een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging.

34e Boekenbeurs op 29, 30 en 31 oktober

In afstemming met de gemeente Heusden kan onze 34e boekenbeurs dit jaar doorgaan en wel op vrijdag 29 oktober, zaterdag 30 oktober en zondag 31 oktober 2021. Omdat het een doorstroomevenement is zonder horeca is er geen QR-code of negatieve coronatest vereist voor de toegang.

Lees er alles over via deze link.

Nieuwe herfst- en wintercollectie

Op zondag 19 september heeft een groep vrijwilligers van de Vincentiuswinkel in Drunen zich weer met volle inzet bezig gehouden met de wisseling van de kledingcollectie. Na enkele weken opruiming en acties om de laatste resten zomerkleding versneld te verkopen, hangt vanaf woensdag 22 september 2021 de nieuwe collectie herfst- en winterkleding weer keurig gerangschikt in de winkel. Je vindt de kleding op de eerste verdieping. Onze vrijwilligers helpen je graag aan je nieuwe garderobe. En na 25 september kunnen we je weer op minder dan anderhalve meter van dienst zijn.

 

Na afloop van de werkzaamheden was het nog een gezellig samenzijn onder het genot van een gesponsord drankje.