Lees hieronder onze nieuwsberichten

Uitreiking cheques Vincentiusvereniging gemeente Heusden

Op vrijdag 14 juni vond in gebouw de Lantaarn in Vlijmen de jaarlijkse uitreiking plaats van de cheques door de Vincentiusvereniging.

Voorzitter Jan van Loon opende de bijeenkomst en vertelde dat het belangrijkste werk van de Vincentiusvereniging in stilte en in anonimiteit plaats vindt. Want de Vincentiusvereniging biedt op de eerste plaats hulp aan mensen in acute nood binnen de gemeente Heusden. En deze hulp gebeurt anoniem, want slechts 2 bestuursleden van de Vincentiusvereniging weten om welke persoon of welk gezin het gaat. Er vindt dan ook geen huisbezoek plaats en ook controleert de Vincentiusvereniging niet de bankrekeningen, maar kijkt bijvoorbeeld of iemand klant is van de Voedselbank, een Heusdenpas heeft of bekend is bij een zorginstelling.

De afgelopen jaren bood de Vincentiusvereniging zo’n 40 tot 50 keer noodhulp… maar daar ging het vandaag niet over…

De inkomsten haalt de Vincentiusvereniging uit de jaarlijkse boekenmarkt bij abdij Mariënkroon, maar vooral uit de opbrengst van de Vincentiuswinkel in de Grotestraat in Drunen. En dat kan dankzij de enorme en gratis inzet van wel ruim 60 vrijwilligers!

Omdat er buiten de acute noodhulp nog geld over blijft, kan de vereniging ook een aantal projecten, ter bestrijding van armoede en/of eenzaamheid, financieel ondersteunen. Dat is bijvoorbeeld het eigen vakantieproject, waarmee dit jaar 10 gezinnen een week gratis op vakantie gaan op een vakantiepark en waarbij alle kosten worden betaald door de Vincentiusvereniging.

Maar op 14 juni vond onder leiding van bestuurslid projecten, Kees van Riel, de uitreiking plaats aan vertegenwoordigers van 6 projecten binnen de gemeente Heusden. Het ging om aanvragen van zorginstelling Prisma, de Vrije Tijds Club (voor mensen met een beperking), buurthuis de Schakel, de Speel-O-Theek, Voedselbank Drunen en Voedselbank Vlijmen.

Daarnaast werden 6 cheques uitgereikt aan inwoners van de gemeente Heusden, die een buitenlands project vertegenwoordigden zoals voor de Pandahillschool in Tanazania, Valipalayam in India, Otjiwarongo in Namibië, Floya Malawi, Brownies en Downies in Kaapstad en het Lilianefonds in Burkina Fasso.

Alle vertegenwoordigers spraken hun dank uit aan de vele vrijwilligers van de Vincentiusvereniging in de gemeente Heusden en indirect ook aan de klanten van de Vincentiuswinkel en de bezoekers van de jaarlijkse boekenbeurs!

Vandaag, 8 juni 2019, hebben onze voorzitter Jan van Loon en onze projectcoördinator Cees van Riel een interview gegeven bij HTR-TV over de Vincentiusvereniging gemeente Heusden. Zie het hele interview via deze link

(NB. In het interview wordt gezegd dat de boekenbeurs in november plaatsvindt. De boekenbeurs vindt echter plaats in het laatste weekend van oktober (nadere info via deze link))

Overhandiging cheque door Lions Club Drunen

De Lions club Langstraat – Drunen organiseerde op woensdag 17 april voor de 11e maal een pub quiz in de Voorste Venne in Drunen. Er deden 20 teams aan mee en de opbrengst was mede bestemd voor de Vincentiusvereniging.

Op donderdag 10 mei werd in de Vincentiuswinkel een cheque van maar liefst € 500,- overhandigd aan onze penningmeester Frans Baars door de voorzitter van de Lionsclub, mevrouw Petra Titulaer – van Hulten en de heer Ad Kramer.

Uiteraard zijn wij heel blij met deze gift en zullen deze gebruiken bij onze hulpverlening aan inwoners van de gemeente Heusden of elders!

Onlangs hebben we een nieuw en extra verzwaard stoepbord in gebruik mogen nemen. We zijn er heel blij mee. Met dank aan Vermeulen & Vermeulen reclame.

Koninklijke onderscheiding Frans Baars

“Vandaag heeft het Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd om jou te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau”, zo sprak vanmorgen burgemeester Willemijn van Hees tot een verbaasde Frans Baars.

Frans heeft de onderscheiding ontvangen voor -onder andere!-  zijn vele werkzaamheden voor de Vincentiusvereniging in de gemeente Heusden en de Vincentiuswinkel in Drunen. Wij, bestuur, leden en vrijwilligers van de Vincentiusvereniging en van de Vincentiuswinkel vinden dit meer dan verdiend en feliciteren Frans en Rian met deze terechte onderscheiding!!

 

Op 16 april heeft de Algemene Leden Vergadering ingestemd met de benoeming van Jan van Loon, 67 jaar en wonend in Drunen, als voorzitter van de vereniging vanwege het afscheid van Piet van Oorschot.

Daarnaast is het bestuur uitgebreid met Rick Creemers, 67 jaar en wonend in Vlijmen, met als speciaal aandachtsgebied de communicatie en P.R. Dit is gebeurd om de secretaris te ontlasten en de naamsbekendheid van de vereniging in alle kernen van onze gemeente te vergroten.

 

Het huidige bestuur van links naar rechts:

Frans Baars (penningmeester), Annemarie van Drunen – Brandts (secretaris en vertrouwenspersoon), Jan van Loon (voorzitter), Lies van Eggelen (algemene zaken en vertrouwenspersoon), Kees van Riel (projecten), Rick Creemers (communicatie en P.R.)

Afscheid voorzitter Vincentiusvereniging gemeente Heusden

Met de voorzitter van de Vincentiusvereniging Nederland

Op 16 april namen leden en bestuur van de Vincentiusvereniging in de gemeente Heusden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering afscheid van voorzitter Piet van Oorschot. De eerste daad van de nieuwe voorzitter Jan van Loon was Piet te benoemen tot erelid van de Vincentiusvereniging.
Namens het bestuur werd de scheidende voorzitter toegesproken door secretaris Annemarie van Drunen-Brandts. Ze schetste wat Piet in de afgelopen 27 jaar heeft bereikt en hoe de vereniging daardoor is gegroeid. Voorzitter Toine van den Hoogen van de overkoepelende organisatie Vincentiusvereniging Nederland, bedankte Piet voor zijn vele verdiensten, roemde de warme sfeer binnen de vereniging, spelde hem de zilveren Vincentius medaille op en overhandigde een oorkonde.

Vervolgens sprak wethouder Peter van Steen de vertrekkend voorzitter toe, gaf aan wat hij en de Vincentiusvereniging betekend hebben voor de Heusdense gemeenschap en schonk hem een boek namens de gemeente.

Tot slot bedankte Piet van Oorschot de aanwezigen en gaf aan dankbaar te zijn voor de samenwerking met de vele vrijwilligers in de afgelopen decennia. Hij sprak zijn vertrouwen uit in het huidige bestuur en wenste de vereniging veel succes bij alle werkzaamheden ter bestrijding van armoede en eenzaamheid in de gemeente Heusden en elders.

Piet temidden van zijn ‘oude bestuur’

Piet en de nieuwe voorzitter Jan van Loon (r)

 

Op zaterdag 27 april 2019 (Koningsdag) is de Vincentiuswinkel gesloten. Er kunnen dan ook geen goederen worden ingeleverd.

Dit weekend is er door onze vrijwilligers hard gewerkt om de Vincentiuswinkel weer voorjaars-/zomerklaar te maken.

Op zaterdag werden de schappen met schoeisel en de kledingrekken leeggemaakt om deze op zondag weer te vullen met de voorjaars- en zomerkleding. 

Het resultaat mag er weer zijn. 

Vrijwilligers: chapeau!!

En U bent vanaf 20 maart 2019 weer welkom in de Vincentiuswinkel om al het moois weer te zien.

Momenteel werken we aan de website. Dit kan tot ongemak leiden, maar dit proberen we tot een minimum te beperken.