Afscheid bestuurslid Annemarie van Drunen, Lies van Eggelen

Afscheid van Annemarie van Drunen en Lies van Eggelen als bestuurslid

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 25 april 2023 is afscheid genomen van de bestuursleden Annemarie van Drunen en Lies van Eggelen. Beiden vormden lange tijd (sinds 2015) de commissie hulpaanvragen en waren aldus actief als hulpverleners. Samen hebben ze zo’n 400 gezinnen kunnen helpen.

Annemarie was aan het einde van haar 10-jarige bestuursperiode en had vorig jaar haar taken als secretaris al overgedragen aan haar opvolgster Thea van Esch.
Annemarie is heel belangrijk geweest voor onze vereniging. Zij maakte dat er veel meer aandacht kwam voor hulpverlening aan armere mensen uit Heusden zelf. Daarnaast was het Annemarie die met het initiatief  kwam voor de oprichting van de Vincentiuswinkel, waarvoor ze tijdens de vergadering ook door de winkel-vrijwilligers werd bedankt. Verder was Annemarie, mede-oprichter van de lokale afdeling van Leergeld.

Vanwege haargrote betekenis voor de Vincentiusvereniging gemeente Heusden is Annemarie benoemd tot erelid.

Lies van Eggelen stopte na 8 jaar vanwege persoonlijke omstandigheden.. Lies werd geprezen om haar aandacht voor structuur binnen de vereniging, wat leidde tot protocollen om in vergelijkbare situaties op vergelijkbare manier te handelen. Lies werd benoemd tot lid van verdienste.