Op 3 oktober 2020 gaf dhr. Peter van Drunen, voorzitter van de boekenbeurscommissie van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden, een toelichting op het opschorten van de 34e boekenbeurs van de vereniging. Ook ging hij in op de gevolgen ervan voor het budget voor het werk van de vereniging. Gelukkig kon hij melden dat de hulpverlening voorlopig nog gewoon door kan gaan, mede dankzij de inkomsten uit de Vincentiuswinkel in Drunen.

Bekijk hier het gehele interview of klik op de afbeelding.

Read More →

Innamepunt VDS gesloten

Innamepunt bij Van Drunen Schoenfabriek BV (VDS) is gesloten, inname hervat bij de Vincentiuswinkel.

Vanaf 18 juli t/m 29 augustus 2020 kon de Vincentiusvereniging voor de inname van boeken, CD’s, DVD’s en platen terecht bij VDS. Vanwege Corona-maatregelen was de inname bij de Vincentiuswinkel in de Grotestraat 138a te Drunen gesloten. Vanaf 31 augustus is de inname bij de winkel weer open (zie update) en daarom is afscheid genomen van het tijdelijke innamepunt.

Op 29 augustus waren we voor het laatst bij VDS aanwezig. Inmiddels is daar alles weer netjes opgeruimd en verplaatst naar het magazijn bij de winkel.

Dank aan de directie en medewerkers van VDS voor hun medewerking.

Read More →

Inname van goederen (ook boeken) vanaf 31/8/2020 weer mogelijk bij de Vincentiuswinkel in Drunen

Let op: gewijzigde openingstijden: alleen nog op maandag van 13.00 tot 18.00 uur

De inname van goederen bij de Vincentiuswinkel in Drunen is vanaf 31 augustus 2020 weer open  (Grotestraat 138a).

We zijn voor de inname van goederen vanaf die datum alleen nog open op maandagen tussen 13.00 en 18.00 uur.

Klik hier voor de openingstijden van de Vincentiuswinkel.

We hanteren de richtlijnen van het RIVM. Dus we vragen u onderling 1,5 meter afstand te houden als u goederen komt brengen. Volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers.

Lees hier welke goederen ingeleverd mogen worden en welke niet.

Innamepunt bij van Drunen Schoenfabriek nog open t/m 29 augustus 2020 (alleen boeken, CD’s, DVD’s en platen)

Tot en met 29 augustus 2020 is het nog mogelijk boeken, CD’s, DVD’s en grammofoonplaten in te leveren op zaterdagen tussen 13.00 en 16.00 uur bij Van Drunen Schoenfabriek BV, Thomas Edisonweg 1 te Drunen (industrieterrein Groenwoud II).

Vanaf 31 augustus kunnen boeken, platen, CD’s en DVD’s weer ingeleverd worden bij de Vincentiuswinkel aan de Grotestraat 138a te Drunen.

Na 29/8/2020 sluit het innamepunt bij Van Drunen Schoenfabriek.

Wij danken de directie van Van Drunen Schoenfabriek BV voor hun hulp.

Read More →

Grote belangstelling 33e boekenbeurs

Op 25, 26 en 27 oktober 2019 heeft de Vincentiusvereniging gemeente Heusden haar 33e boekenbeurs gehouden op het terrein van de voormalige Abdij Mariënkroon. Onder grote belangstelling van vele vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de opbouw van de beurs, werd door wethouder Peter van Steen van de gemeente Heusden op vrijdag de openingshandeling verricht om 16.00u stipt. Vervolgens stroomden vele belangstellenden met hun lijstjes snel naar binnen om de boeken, platen, CD’s en DVD’s van hun keuze te kunnen bemachtigen.Op zondag aan het einde van de beurs konden we 1468 bezoekers noteren en een verkoop (vóór aftrek van kosten) van bijna € 18.500,-. Daarmee werd wederom een nieuw record neergezet in de inmiddels lange geschiedenis van dit evenement. De opbrengst wordt volledig besteed aan hulpverlening aan mensen in acute nood (zie ook www.vincentiusheusden.nl voor meer informatie).

Read More →

Interview HTR 33e boekenbeurs

Vandaag mochten de voorzitter van de boekenbeurs (Peter v Drunen) en het bestuurslid PR-zaken van de vereniging (Rick Creemers) een interview geven voor HTR-TV. In het interview wordt ingegaan op de 33e Boekenbeurs van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden en op de Vincentiusvereniging gemeente Heusden algemeen.

Bekijk hier het interview of klik op de foto.

Read More →

Nieuwe statuten voor de vereniging

Vandaag, 10 oktober 2019, heeft notaris Meewis uit Waalwijk de statuten, die eerder in bestuur en ledenvergadering werden vastgesteld, officieel opgemaakt.

Op de foto de voorzitter en de secretaris van de vereniging met een afbeelding van het nieuwe logo en een exemplaar van de ondertekende statuten. De belangrijkste wijziging betrof de naamswijziging naar Vincentiusvereniging gemeente Heusden. Deze naamswijziging is ingegeven door het feit dat de vereniging werkt voor mensen in acute nood binnen de gemeente Heusden. Ook het logo werd gewijzigd.

Read More →

Barbecue met vrijwilligers en besturen van winkel en vereniging

Op 4 augustus 2019 werden de vrijwilligers van de winkel, het winkelbestuur en het bestuur van de vereniging onthaald op een gezellige barbecue. In een kort welkomstwoord sprak een van de managers van de winkel (Adrie de Bekker) zijn dank uit voor de inzet van alle vrijwilligers, die het afgelopen jaar weer actief waren voor de Vincentiuswinkel. Ook bedankte hij keurslager Koen van Vugt uit Drunen voor zijn bijzondere geste om de barbecue gratis aan te bieden. 

Klik hier voor een foto-impressie (beveiligd met wachtwoord)

Read More →

Young Africa ontvangt een cheque van de Vincentiusvereniging

Tijdens het event Bourgondisch Heusden ontving het project Young Africa een cheque van € 1000 van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden. De cheque werd door bestuurslid  Rick Creemers van onze vereniging uitgereikt in aanwezigheid van het landelijk bestuurslid Dirk Bellens van Young Africa. Meer weten over Young Africa klik dan hier.

Het betrof hier een verlate uitreiking omdat op 14 juni 2019 al aan diverse andere projecten cheques waren uitgereikt. Meer hierover via deze link.

Op de foto vlnr Rick Creemers (Vincentiusvereniging), Ans vd Griendt, Dirk Bellens en Antoon vd Griendt (Young Africa)

Read More →

Uitreiking cheques Vincentiusvereniging gemeente Heusden

Op vrijdag 14 juni vond in gebouw de Lantaarn in Vlijmen de jaarlijkse uitreiking plaats van de cheques door de Vincentiusvereniging.

Voorzitter Jan van Loon opende de bijeenkomst en vertelde dat het belangrijkste werk van de Vincentiusvereniging in stilte en in anonimiteit plaats vindt. Want de Vincentiusvereniging biedt op de eerste plaats hulp aan mensen in acute nood binnen de gemeente Heusden. En deze hulp gebeurt anoniem, want slechts 2 bestuursleden van de Vincentiusvereniging weten om welke persoon of welk gezin het gaat. Er vindt dan ook geen huisbezoek plaats en ook controleert de Vincentiusvereniging niet de bankrekeningen, maar kijkt bijvoorbeeld of iemand klant is van de Voedselbank, een Heusdenpas heeft of bekend is bij een zorginstelling.

De afgelopen jaren bood de Vincentiusvereniging zo’n 40 tot 50 keer noodhulp… maar daar ging het vandaag niet over…

De inkomsten haalt de Vincentiusvereniging uit de jaarlijkse boekenmarkt bij abdij Mariënkroon, maar vooral uit de opbrengst van de Vincentiuswinkel in de Grotestraat in Drunen. En dat kan dankzij de enorme en gratis inzet van wel ruim 60 vrijwilligers!

Omdat er buiten de acute noodhulp nog geld over blijft, kan de vereniging ook een aantal projecten, ter bestrijding van armoede en/of eenzaamheid, financieel ondersteunen. Dat is bijvoorbeeld het eigen vakantieproject, waarmee dit jaar 10 gezinnen een week gratis op vakantie gaan op een vakantiepark en waarbij alle kosten worden betaald door de Vincentiusvereniging.

Maar op 14 juni vond onder leiding van bestuurslid projecten, Kees van Riel, de uitreiking plaats aan vertegenwoordigers van 6 projecten binnen de gemeente Heusden. Het ging om aanvragen van zorginstelling Prisma, de Vrije Tijds Club (voor mensen met een beperking), buurthuis de Schakel, de Speel-O-Theek, Voedselbank Drunen en Voedselbank Vlijmen.

Daarnaast werden 6 cheques uitgereikt aan inwoners van de gemeente Heusden, die een buitenlands project vertegenwoordigden zoals voor de Pandahillschool in Tanazania, Valipalayam in India, Otjiwarongo in Namibië, Floya Malawi, Brownies en Downies in Kaapstad en het Lilianefonds in Burkina Fasso.

Alle vertegenwoordigers spraken hun dank uit aan de vele vrijwilligers van de Vincentiusvereniging in de gemeente Heusden en indirect ook aan de klanten van de Vincentiuswinkel en de bezoekers van de jaarlijkse boekenbeurs!

Read More →

Vandaag, 8 juni 2019, hebben onze voorzitter Jan van Loon en onze projectcoördinator Cees van Riel een interview gegeven bij HTR-TV over de Vincentiusvereniging gemeente Heusden. Zie het hele interview via deze link

(NB. In het interview wordt gezegd dat de boekenbeurs in november plaatsvindt. De boekenbeurs vindt echter plaats in het laatste weekend van oktober (nadere info via deze link))

Read More →