Interview HTR 33e boekenbeurs

Vandaag mochten de voorzitter van de boekenbeurs (Peter v Drunen) en het bestuurslid PR-zaken van de vereniging (Rick Creemers) een interview geven voor HTR-TV. In het interview wordt ingegaan op de 33e Boekenbeurs van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden en op de Vincentiusvereniging gemeente Heusden algemeen.

Bekijk hier het interview of klik op de foto.

Read More →

Nieuwe statuten voor de vereniging

Vandaag, 10 oktober 2019, heeft notaris Meewis uit Waalwijk de statuten, die eerder in bestuur en ledenvergadering werden vastgesteld, officieel opgemaakt.

Op de foto de voorzitter en de secretaris van de vereniging met een afbeelding van het nieuwe logo en een exemplaar van de ondertekende statuten. De belangrijkste wijziging betrof de naamswijziging naar Vincentiusvereniging gemeente Heusden. Deze naamswijziging is ingegeven door het feit dat de vereniging werkt voor mensen in acute nood binnen de gemeente Heusden. Ook het logo werd gewijzigd.

Read More →

Barbecue met vrijwilligers en besturen van winkel en vereniging

Op 4 augustus 2019 werden de vrijwilligers van de winkel, het winkelbestuur en het bestuur van de vereniging onthaald op een gezellige barbecue. In een kort welkomstwoord sprak een van de managers van de winkel (Adrie de Bekker) zijn dank uit voor de inzet van alle vrijwilligers, die het afgelopen jaar weer actief waren voor de Vincentiuswinkel. Ook bedankte hij keurslager Koen van Vugt uit Drunen voor zijn bijzondere geste om de barbecue gratis aan te bieden. 

Klik hier voor een foto-impressie (beveiligd met wachtwoord)

Read More →

Young Africa ontvangt een cheque van de Vincentiusvereniging

Tijdens het event Bourgondisch Heusden ontving het project Young Africa een cheque van € 1000 van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden. De cheque werd door bestuurslid  Rick Creemers van onze vereniging uitgereikt in aanwezigheid van het landelijk bestuurslid Dirk Bellens van Young Africa. Meer weten over Young Africa klik dan hier.

Het betrof hier een verlate uitreiking omdat op 14 juni 2019 al aan diverse andere projecten cheques waren uitgereikt. Meer hierover via deze link.

Op de foto vlnr Rick Creemers (Vincentiusvereniging), Ans vd Griendt, Dirk Bellens en Antoon vd Griendt (Young Africa)

Read More →

Uitreiking cheques Vincentiusvereniging gemeente Heusden

Op vrijdag 14 juni vond in gebouw de Lantaarn in Vlijmen de jaarlijkse uitreiking plaats van de cheques door de Vincentiusvereniging.

Voorzitter Jan van Loon opende de bijeenkomst en vertelde dat het belangrijkste werk van de Vincentiusvereniging in stilte en in anonimiteit plaats vindt. Want de Vincentiusvereniging biedt op de eerste plaats hulp aan mensen in acute nood binnen de gemeente Heusden. En deze hulp gebeurt anoniem, want slechts 2 bestuursleden van de Vincentiusvereniging weten om welke persoon of welk gezin het gaat. Er vindt dan ook geen huisbezoek plaats en ook controleert de Vincentiusvereniging niet de bankrekeningen, maar kijkt bijvoorbeeld of iemand klant is van de Voedselbank, een Heusdenpas heeft of bekend is bij een zorginstelling.

De afgelopen jaren bood de Vincentiusvereniging zo’n 40 tot 50 keer noodhulp… maar daar ging het vandaag niet over…

De inkomsten haalt de Vincentiusvereniging uit de jaarlijkse boekenmarkt bij abdij Mariënkroon, maar vooral uit de opbrengst van de Vincentiuswinkel in de Grotestraat in Drunen. En dat kan dankzij de enorme en gratis inzet van wel ruim 60 vrijwilligers!

Omdat er buiten de acute noodhulp nog geld over blijft, kan de vereniging ook een aantal projecten, ter bestrijding van armoede en/of eenzaamheid, financieel ondersteunen. Dat is bijvoorbeeld het eigen vakantieproject, waarmee dit jaar 10 gezinnen een week gratis op vakantie gaan op een vakantiepark en waarbij alle kosten worden betaald door de Vincentiusvereniging.

Maar op 14 juni vond onder leiding van bestuurslid projecten, Kees van Riel, de uitreiking plaats aan vertegenwoordigers van 6 projecten binnen de gemeente Heusden. Het ging om aanvragen van zorginstelling Prisma, de Vrije Tijds Club (voor mensen met een beperking), buurthuis de Schakel, de Speel-O-Theek, Voedselbank Drunen en Voedselbank Vlijmen.

Daarnaast werden 6 cheques uitgereikt aan inwoners van de gemeente Heusden, die een buitenlands project vertegenwoordigden zoals voor de Pandahillschool in Tanazania, Valipalayam in India, Otjiwarongo in Namibië, Floya Malawi, Brownies en Downies in Kaapstad en het Lilianefonds in Burkina Fasso.

Alle vertegenwoordigers spraken hun dank uit aan de vele vrijwilligers van de Vincentiusvereniging in de gemeente Heusden en indirect ook aan de klanten van de Vincentiuswinkel en de bezoekers van de jaarlijkse boekenbeurs!

Read More →

Vandaag, 8 juni 2019, hebben onze voorzitter Jan van Loon en onze projectcoördinator Cees van Riel een interview gegeven bij HTR-TV over de Vincentiusvereniging gemeente Heusden. Zie het hele interview via deze link

(NB. In het interview wordt gezegd dat de boekenbeurs in november plaatsvindt. De boekenbeurs vindt echter plaats in het laatste weekend van oktober (nadere info via deze link))

Read More →

Overhandiging cheque door Lions Club Drunen

De Lions club Langstraat – Drunen organiseerde op woensdag 17 april voor de 11e maal een pub quiz in de Voorste Venne in Drunen. Er deden 20 teams aan mee en de opbrengst was mede bestemd voor de Vincentiusvereniging.

Op donderdag 10 mei werd in de Vincentiuswinkel een cheque van maar liefst € 500,- overhandigd aan onze penningmeester Frans Baars door de voorzitter van de Lionsclub, mevrouw Petra Titulaer – van Hulten en de heer Ad Kramer.

Uiteraard zijn wij heel blij met deze gift en zullen deze gebruiken bij onze hulpverlening aan inwoners van de gemeente Heusden of elders!

Read More →

Koninklijke onderscheiding Frans Baars

“Vandaag heeft het Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd om jou te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau”, zo sprak vanmorgen burgemeester Willemijn van Hees tot een verbaasde Frans Baars.

Frans heeft de onderscheiding ontvangen voor -onder andere!-  zijn vele werkzaamheden voor de Vincentiusvereniging in de gemeente Heusden en de Vincentiuswinkel in Drunen. Wij, bestuur, leden en vrijwilligers van de Vincentiusvereniging en van de Vincentiuswinkel vinden dit meer dan verdiend en feliciteren Frans en Rian met deze terechte onderscheiding!!

 

Read More →

Op 16 april heeft de Algemene Leden Vergadering ingestemd met de benoeming van Jan van Loon, 67 jaar en wonend in Drunen, als voorzitter van de vereniging vanwege het afscheid van Piet van Oorschot.

Daarnaast is het bestuur uitgebreid met Rick Creemers, 67 jaar en wonend in Vlijmen, met als speciaal aandachtsgebied de communicatie en P.R. Dit is gebeurd om de secretaris te ontlasten en de naamsbekendheid van de vereniging in alle kernen van onze gemeente te vergroten.

 

Het huidige bestuur van links naar rechts:

Frans Baars (penningmeester), Annemarie van Drunen – Brandts (secretaris en vertrouwenspersoon), Jan van Loon (voorzitter), Lies van Eggelen (algemene zaken en vertrouwenspersoon), Kees van Riel (projecten), Rick Creemers (communicatie en P.R.)

Read More →