Vincentiuswinkel Drunen bestaat 5 jaar

Vincentiuswinkel Drunen bestaat 5 jaar

In de jaren voorafgaand aan de opening van de winkel van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden broedde het bestuur al enige tijd op de mogelijkheid van een Vincentiuswinkel. Deze winkel zou een tweeledig doel kennen. Enerzijds het genereren van opbrengsten voor de hulpverlening door de lokale Vincentiusvereniging en anderzijds een plaats waar iedereen terecht zou kunnen voor allerlei producten tegen lage prijzen. Of het nu om kleding en schoeisel ging of een cadeautje voor een verjaardag, een boek of plaat of CD, een koffiezetapparaat of een mooi stukje speelgoed, iedereen zou iets van zijn of haar gading moeten vinden.

Eind 2015 werd er een mooi pand gevonden aan de Grotestraat 138a te Drunen en kon er een huurovereenkomst worden gesloten met de eigenaar.

Inmiddels zijn er al weer 5 jaar verlopen sinds op 15 april 2016 de winkel is open gegaan voor de eerste bezoekers en dat was meteen veelbelovend. Daarna volgde op 21 mei de officiële opening door toenmalig burgemeester Jan Hamming.

De winkel is destijds geheel tot stand gekomen door de inzet van vele vrijwilligers en met de hulp van diverse ondernemers, die onbaatzuchtig hun medewerking verleenden of gratis materialen aandroegen. Het resultaat na enkele maanden opbouw was een prachtige, rijk gevulde en uitnodigende winkel.

Ook in de afgelopen 5 jaar is er een grote inzet geweest van vele vrijwilligers om de winkel te ‘draaien’, zoals onze managers dat zeggen. En al deze inspanningen zijn gedaan om de hulpverlening aan mensen in nood mogelijk te maken. Samen met de opbrengst van de jaarlijkse boekenbeurs is dat tot nu toe mogelijk gebleken, zelfs in corona-tijd.

Naast de directe hulpverlening heeft de vereniging met de opbrengsten ook andere projecten kunnen financieren, waaronder een vakantieproject. Lees er meer over op onze website.

Wij feliciteren het bestuur van de winkel, het bestuur van de vereniging en alle vrijwilligers met het 1e lustrum van de Vincentiuswinkel in Drunen.