Afscheid Peter van Drunen voorzitter boekenbeurscommissie.

Afscheid van Peter van Drunen als voorzitter boekenbeurscommissie.

 

Tijdens de dankavond voor de 35e Boekenbeurs is afscheid genomen van Peter van Drunen als “directeur” van de boekenbeurs. Vele jaren heeft Peter, als voorzitter van de Boekenbeurscommissie het draaiboek aangepast, vergaderingen voorgezeten, overlegd met gemeente en toeleveranciers, vrijwilligers gemotiveerd en geïnstrueerd, foto’ s gemaakt, enz. Zeker in de Coronatijd vroeg dit heel veel tijd en aandacht.
Hij is daarvoor op 17 januari hartelijk bedankt door bestuur en vrijwilligers. 

Peter heeft zijn taken voor de beurs overgedragen aan Cees Wolfs, die daarbij ondersteund zal worden door Paul van Wezel en Paul Verhaak. Daarnaast beheerde en vulde Peter de website en de Facebook pagina’s van de vereniging. Deze taken zijn inmiddels overgenomen door anderen. Gelukkig blijft Peter beschikbaar voor advies. Peter heeft zich vele jaren zeer intensief ingezet voor Vincentius. We danken hem daarvoor en gunnen hem van harte wat meer vrije tijd.