Vincentiusvereniging Vlijmen (werkzaam in Heusden) is AVG-proof

AVG wetgeving leidt tot nieuwe privacy-verklaring voor de vereniging

Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe Europese wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens van kracht. Deze wet is bekend als de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit heeft geleid tot een nieuwe privacy-verklaring die U kunt aantreffen op de website. U kunt de verklaring ook direct inzien: Zie Privacy-Verklaring. 

De wetgeving is vooral gericht op de bescherming van de gegevens die U aan de vereniging toevertrouwt. Bijvoorbeeld als U een hulpaanvraag doet of om een andere reden uw gegevens uitwisselt met de vereniging. In de privacy-verklaring kunt U bijvoorbeeld lezen, dat de vereniging zorgvuldig omgaat met deze gegevens en ze niet voor andere doelen gebruikt dan waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld.

You must be logged in to post a comment.