Internationale dag tegen de armoede 17 oktober 2018

Internationale dag tegen de armoede 17 oktober 2018

Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Staten en verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te nemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden. Deze datum verwijst naar de samenkomst op het Mensenrechtenplein te Parijs op 17 oktober 1987, toen daar de gedenksteen werd onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitbuiting en geweld. Wereldwijd komen op deze dag mensen samen om eraan te herinneren dat armoede een schending van mensenrechten is.

De Vincentiusvereniging Vlijmen, werkzaam in de gehele gemeente Heusden, probeert een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede door haar werk (zie startpagina). Dit doen we door het organiseren van meerdere activiteiten. De komende boekenbeurs (26/27/28 oktober a.s.) is er ook weer op gericht financiële middelen te verwerven voor het uitvoeren van de activiteiten en de ondersteuning van diverse (internationale) projecten. Ook onze Vincentiuswinkel in Drunen, waarvoor veel van onze vrijwilligers zich inzetten, is een belangrijke financieringsbron voor onze hulpverlening.

You must be logged in to post a comment.