Afscheid voorzitter Vincentiusvereniging gemeente Heusden

Afscheid voorzitter Vincentiusvereniging gemeente Heusden

Met de voorzitter van de Vincentiusvereniging Nederland

Op 16 april namen leden en bestuur van de Vincentiusvereniging in de gemeente Heusden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering afscheid van voorzitter Piet van Oorschot. De eerste daad van de nieuwe voorzitter Jan van Loon was Piet te benoemen tot erelid van de Vincentiusvereniging.
Namens het bestuur werd de scheidende voorzitter toegesproken door secretaris Annemarie van Drunen-Brandts. Ze schetste wat Piet in de afgelopen 27 jaar heeft bereikt en hoe de vereniging daardoor is gegroeid. Voorzitter Toine van den Hoogen van de overkoepelende organisatie Vincentiusvereniging Nederland, bedankte Piet voor zijn vele verdiensten, roemde de warme sfeer binnen de vereniging, spelde hem de zilveren Vincentius medaille op en overhandigde een oorkonde.

Vervolgens sprak wethouder Peter van Steen de vertrekkend voorzitter toe, gaf aan wat hij en de Vincentiusvereniging betekend hebben voor de Heusdense gemeenschap en schonk hem een boek namens de gemeente.

Tot slot bedankte Piet van Oorschot de aanwezigen en gaf aan dankbaar te zijn voor de samenwerking met de vele vrijwilligers in de afgelopen decennia. Hij sprak zijn vertrouwen uit in het huidige bestuur en wenste de vereniging veel succes bij alle werkzaamheden ter bestrijding van armoede en eenzaamheid in de gemeente Heusden en elders.

Piet temidden van zijn ‘oude bestuur’

Piet en de nieuwe voorzitter Jan van Loon (r)

 

You must be logged in to post a comment.