WinkellogoStichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

Gegevens Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden met betrekking tot ANBI

Algemene gegevens
 • Naam: Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden, ook bekend als Vincentiuswinkel Drunen.
 • RSIN of fiscaal nummer: 856030132
 • Secretariaat: Julianastraat 7, 5251EC Vlijmen; Tel: 06-15526578 e-mail: vincentiuswinkelheusden@gmail.com
 • Adres winkel: Grotestraat 138A, 5151BN Drunen
Doelstellingen

De Stichting heeft ten doel:

 • Goederen in te zamelen en deze te koop aan te bieden ten einde fondsen te verwerven om goede doelinstellingen van de Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte Vlijmen van de nodige middelen te voorzien ten einde hun doelstellingen te kunnen realiseren;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Hoofdlijnen Beleidsplan
 • evaluatie openings- en goedereninnametijden
 • inzet social media
 • formulering prijspolitiek en goederenaanbod
 • formuleren en formaliseren vrijwilligersbeleid
 • onderzoek naar mogelijkheden webshop
 Bestuurssamenstelling
 • Herman Klingeman, voorzitter
 • Tiny van der Heijden, secretaris/penningmeester
 • Frans Baars, bestuurslid
Beloningsbeleid

De Stichting Vincentiuswinkel is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding.