WinkellogoStichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

  • Goederen in te zamelen en deze te koop aan te bieden ten einde fondsen te verwerven om goede doelinstellingen van de Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte Vlijmen van de nodige middelen te voorzien ten einde hun doelstellingen te kunnen realiseren;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.