WinkellogoStichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

Samenstelling bestuur winkelstichting

De Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden is opgericht op 2 februari 2016 en zetelt te Vlijmen.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 personen, te weten:

  • Dhr. H.A. Klingeman, voorzitter
  • Dhr. M.L.A.M. van der Heijden, penningmeester/secretaris
  • Dhr. F. Baars, bestuurslid

Het adres van de stichting is Julianastraat 7 te 5251 EC  Vlijmen.