Afscheid van Annemarie van Drunen en Lies van Eggelen als bestuurslid

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 25 april 2023 is afscheid genomen van de bestuursleden Annemarie van Drunen en Lies van Eggelen. Beiden vormden lange tijd (sinds 2015) de commissie hulpaanvragen en waren aldus actief als hulpverleners. Samen hebben ze zo’n 400 gezinnen kunnen helpen.

Annemarie was aan het einde van haar 10-jarige bestuursperiode en had vorig jaar haar taken als secretaris al overgedragen aan haar opvolgster Thea van Esch.
Annemarie is heel belangrijk geweest voor onze vereniging. Zij maakte dat er veel meer aandacht kwam voor hulpverlening aan armere mensen uit Heusden zelf. Daarnaast was het Annemarie die met het initiatief  kwam voor de oprichting van de Vincentiuswinkel, waarvoor ze tijdens de vergadering ook door de winkel-vrijwilligers werd bedankt. Verder was Annemarie, mede-oprichter van de lokale afdeling van Leergeld.

Vanwege haargrote betekenis voor de Vincentiusvereniging gemeente Heusden is Annemarie benoemd tot erelid.

Lies van Eggelen stopte na 8 jaar vanwege persoonlijke omstandigheden.. Lies werd geprezen om haar aandacht voor structuur binnen de vereniging, wat leidde tot protocollen om in vergelijkbare situaties op vergelijkbare manier te handelen. Lies werd benoemd tot lid van verdienste.

Read More →

Afscheid van Peter van Drunen als voorzitter boekenbeurscommissie.

 

Tijdens de dankavond voor de 35e Boekenbeurs is afscheid genomen van Peter van Drunen als “directeur” van de boekenbeurs. Vele jaren heeft Peter, als voorzitter van de Boekenbeurscommissie het draaiboek aangepast, vergaderingen voorgezeten, overlegd met gemeente en toeleveranciers, vrijwilligers gemotiveerd en geïnstrueerd, foto’ s gemaakt, enz. Zeker in de Coronatijd vroeg dit heel veel tijd en aandacht.
Hij is daarvoor op 17 januari hartelijk bedankt door bestuur en vrijwilligers. 

Peter heeft zijn taken voor de beurs overgedragen aan Cees Wolfs, die daarbij ondersteund zal worden door Paul van Wezel en Paul Verhaak. Daarnaast beheerde en vulde Peter de website en de Facebook pagina’s van de vereniging. Deze taken zijn inmiddels overgenomen door anderen. Gelukkig blijft Peter beschikbaar voor advies. Peter heeft zich vele jaren zeer intensief ingezet voor Vincentius. We danken hem daarvoor en gunnen hem van harte wat meer vrije tijd.

Read More →