Op 12 april 2021 gaan we weer starten met de inname van goederen bij de Vincentiuswinkel. Dat kan alleen op maandagen tussen 13.00 en 17.00 uur. 
Ook de inname van boeken e.d. start dan weer.

Bij het aanbieden van goederen dient u de aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen. Zie verder onze pagina Inname goederen.

Tevens dient u de corona-maatregelen in acht te nemen. U kent ze inmiddels wel maar we noemen hier de belangrijkste:

  • Kom niet als je corona-klachten hebt
  • Kom niet als je getest bent en nog geen uitslag hebt
  • Draag bij voorkeur een mondkapje
  • Houdt 1,5 meter afstand
  • Kom niet als je een huisgenoot hebt met (recente) corona-klachten

Zo houden we elkaar gezond en kunt u ons weer helpen met uw mooie goed verkoopbare spulletjes.

Read More →

Je kan 2e Paasdag natuurlijk ook rustig thuis doorbrengen, maar onze vrijwilligers hebben deze dag gebruikt om de zomercollectie weer netjes uit te hangen op de eerste verdieping van onze Vincentiuswinkel. De foto’s illustreren dat er weer veel moois te vinden is voor het komende zonnige voorjaars- en zomerweer.

Heb je belangstelling voor deze kleding, maak dan snel een AFSPRAAK voor een winkelbezoek. En… we hebben ook weer zomerschoenen.

Reserveren kan op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.30u en 16.00 uur op telefoonnummer 06-12703522.

Read More →

De Vincentiusvereniging gemeente Heusden wint de door Expert van de Griendt beschikbaar gestelde TV en zorgt dat deze, in samenwerking met VluchtelingenWerk locatie Heusden, een goede  bestemming vindt!

Via social media stelde Expert van de Griendt in Drunen in januari een digitale Philips televisie beschikbaar voor degene, die daar de beste bestemming voor wist. Inzenders moesten aangeven waarom zij vonden dat hun bestemming in aanmerking kwam. Bij de inzendingen kozen mensen vaak voor anderen en niet zichzelf. Zo werden kinderen, ouderen of goede doelen voorgesteld. Ook de Vincentiusvereniging werd genoemd met de opmerking “dat de TV dan zeker goed terecht zou komen” en werd aldus de gelukkige winnaar.

Hoewel de Vincentiusvereniging heel blij en vereerd was om ontvanger te zijn van dit toestel, vond het bestuur het toch moeilijk om te besluiten aan wie deze tv te schenken. Want de Vincentiusvereniging helpt medemensen in directe nood, maar of televisie toestellen daar onder vallen…?

Samen met VluchtelingenWerk locatie Heusden heeft de Vincentiusvereniging echter een passende bestemming voor de TV gevonden. Onlangs is aan een uit Eritrea afkomstig gezin van man, vrouw en een zoon een woning in onze gemeente toegewezen. De gemeente geeft zo’n gezin van statushouders dan een bedrag, waarvoor huisraad en een verdere inrichting van de woning kan worden bekostigd. Maar dit bedrag is niet zo hoog dat er ook luxe goederen van kunnen worden gekocht. In goed overleg tussen Vincentiusvereniging en VluchtelingenWerk is besloten om het toestel aan dit vluchtelingengezin te geven.

Op zaterdag 13 januari mocht Jan van Loon, voorzitter van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden het tv toestel in ontvangst nemen van Jean Pierre van Bijnen, medewerker van Expert van de Griendt. Binnen een week zal het toestel op het juiste adres worden afgeleverd en geïnstalleerd.

Dit is een mooi voorbeeld van lokale samenwerking tussen verenigingen met een ideële doelstelling. VluchtelingenWerk locatie Heusden biedt hulp aan statushouders, die in de gemeente Heusden komen wonen. Er wordt hulp gegeven bij allerlei regelingen rond de vestiging en integratie, bijvoorbeeld met maatschappelijke ondersteuning, bij het oefenen van de Nederlandse taal, met de inburgeringscursus en bij het wennen aan de Nederlandse cultuur. Met ruim 60 vrijwilligers wordt er veel werk verzet om deze specifieke groep een goede start te geven.

De Vincentiusvereniging geeft directe, niet structurele noodhulp aan mensen in de gemeente Heusden, die in acute financiële problemen zijn gekomen. Te denken valt aan een bijstandsmoeder met kinderen, waar plots de wasmachine kapot gaat of waar een medisch hulpmiddel met spoed nodig is en waarvoor het geld en de verzekering ontbreken. Daarnaast organiseert de Vincentiusvereniging elk jaar een Kerstpakketten actie en een Vakantieproject voor behoeftige gezinnen. De vereniging ontvangt geen subsidie maar haalt inkomsten uit de jaarlijkse Boekenbeurs en de inkomsten van de Vincentiuswinkel in Drunen en steunt daarbij volledig op vrijwilligers. Door de coronacrisis zijn de inkomsten in 2020 veel lager geweest dan verwacht, maar het bestuur heeft voldoende middelen achter de hand om voorlopig nog door te kunnen gaan met in ieder geval de directe noodhulp.

Read More →

Vandaag, 19 dec 2020, heeft de Vincentiusvereniging kerstpakketten bezorgd bij een aantal gezinnen, die een extraatje in deze tijd goed kunnen gebruiken.

Een groepje van onze eigen vrijwilligers heeft de afgelopen dagen deze kerstpakketten samengesteld, de producten besteld, in dozen ingepakt en klaargemaakt voor bezorging. Onze vrijwilligers hebben de 40 pakketten op diverse adressen in de gemeente Heusden afgeleverd.

Wij wensen deze gezinnen maar ook iedereen die dit leest hele fijne Kerstdagen en een hoopvol nieuw jaar toe.

Read More →
Vincentiuswinkel en inname van goederen GESLOTEN t/m 19 januari 2021

In verband met de afgekondigde Coronamaatregelen van 14 dec 2020 zijn we helaas weer gedwongen om zowel de Vincentiuswinkel als de inname van goederen te sluiten t/m 19 januari 2021.
Read More →

Op 3 oktober 2020 gaf dhr. Peter van Drunen, voorzitter van de boekenbeurscommissie van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden, een toelichting op het opschorten van de 34e boekenbeurs van de vereniging. Ook ging hij in op de gevolgen ervan voor het budget voor het werk van de vereniging. Gelukkig kon hij melden dat de hulpverlening voorlopig nog gewoon door kan gaan, mede dankzij de inkomsten uit de Vincentiuswinkel in Drunen.

Bekijk hier het gehele interview of klik op de afbeelding.

Read More →

Innamepunt VDS gesloten

Innamepunt bij Van Drunen Schoenfabriek BV (VDS) is gesloten, inname hervat bij de Vincentiuswinkel.

Vanaf 18 juli t/m 29 augustus 2020 kon de Vincentiusvereniging voor de inname van boeken, CD’s, DVD’s en platen terecht bij VDS. Vanwege Corona-maatregelen was de inname bij de Vincentiuswinkel in de Grotestraat 138a te Drunen gesloten. Vanaf 31 augustus is de inname bij de winkel weer open (zie update) en daarom is afscheid genomen van het tijdelijke innamepunt.

Op 29 augustus waren we voor het laatst bij VDS aanwezig. Inmiddels is daar alles weer netjes opgeruimd en verplaatst naar het magazijn bij de winkel.

Dank aan de directie en medewerkers van VDS voor hun medewerking.

Read More →

Inname van goederen (ook boeken) vanaf 31/8/2020 weer mogelijk bij de Vincentiuswinkel in Drunen

Let op: gewijzigde openingstijden: alleen nog op maandag van 13.00 tot 18.00 uur

De inname van goederen bij de Vincentiuswinkel in Drunen is vanaf 31 augustus 2020 weer open  (Grotestraat 138a).

We zijn voor de inname van goederen vanaf die datum alleen nog open op maandagen tussen 13.00 en 18.00 uur.

Klik hier voor de openingstijden van de Vincentiuswinkel.

We hanteren de richtlijnen van het RIVM. Dus we vragen u onderling 1,5 meter afstand te houden als u goederen komt brengen. Volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers.

Lees hier welke goederen ingeleverd mogen worden en welke niet.

Innamepunt bij van Drunen Schoenfabriek nog open t/m 29 augustus 2020 (alleen boeken, CD’s, DVD’s en platen)

Tot en met 29 augustus 2020 is het nog mogelijk boeken, CD’s, DVD’s en grammofoonplaten in te leveren op zaterdagen tussen 13.00 en 16.00 uur bij Van Drunen Schoenfabriek BV, Thomas Edisonweg 1 te Drunen (industrieterrein Groenwoud II).

Vanaf 31 augustus kunnen boeken, platen, CD’s en DVD’s weer ingeleverd worden bij de Vincentiuswinkel aan de Grotestraat 138a te Drunen.

Na 29/8/2020 sluit het innamepunt bij Van Drunen Schoenfabriek.

Wij danken de directie van Van Drunen Schoenfabriek BV voor hun hulp.

Read More →

Grote belangstelling 33e boekenbeurs

Op 25, 26 en 27 oktober 2019 heeft de Vincentiusvereniging gemeente Heusden haar 33e boekenbeurs gehouden op het terrein van de voormalige Abdij Mariënkroon. Onder grote belangstelling van vele vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de opbouw van de beurs, werd door wethouder Peter van Steen van de gemeente Heusden op vrijdag de openingshandeling verricht om 16.00u stipt. Vervolgens stroomden vele belangstellenden met hun lijstjes snel naar binnen om de boeken, platen, CD’s en DVD’s van hun keuze te kunnen bemachtigen.Op zondag aan het einde van de beurs konden we 1468 bezoekers noteren en een verkoop (vóór aftrek van kosten) van bijna € 18.500,-. Daarmee werd wederom een nieuw record neergezet in de inmiddels lange geschiedenis van dit evenement. De opbrengst wordt volledig besteed aan hulpverlening aan mensen in acute nood (zie ook www.vincentiusheusden.nl voor meer informatie).

Read More →